Koord

n.1.See Kurd.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Sekerci, Spectroscopic Studies of New Co(II), Cu(II), and Ni(II) Complexes with 1,2-Bis(M- Aminophenoxy) Ethane, Koord. Khim., 52, 709 (2007).
Sekerci, Synthesis, Characterization, and Thermal Investigation of Some Metal Complexes Containing Polydentate ONO-Donor Heterocyclic Schiff Base Ligand, Koord. Khim., 30, 655 (2004).
Aglaia odorata Lour., Aquilaria malaccensis Lam., Dracontomelon dao (Blanco) Merr., Duabanga moluccana Blum., Erythrina orientalis L., Eugenia subglauca Koord. & Valeton., Kleinhovia hospita L., Lagerstromeia speciosa (L.) Pers., Melochia umbellata (Houtt.) Stapf., Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen., Schleichera oleosa (Lour.) Oken., and Toona sureni (Blume) Merr.
GJ: Baie aandag is geskenk aan die moontlike teratoom vorming na inplanting in die koord self.
He might as well have addressed a stone; the heroic Koord surveyed the king with a curled lip, the only sound issuing therefrom being an indistinct cry of "dogs".
4 (1832); Anamorphic Pseudonectria, Nectriaceae, Hypocreales, Sordarimycetidae * Volutella paraguayensis Speg.; Anamorphic 2 Pseudonectria, Nectriaceae, Hypocreales, Sordarimycetidae Wardomyces inflatus (Marchal) Hennebert (1968); Anamorphic Microascus, Microascaceae, Microascales, Hypocreomycetidae Wiesneriomyces javanicus Koord. (1907) (= Wiesneriomyces laurinus); Anamorphic Ascomycetes Xylohypha curta (Corda) Hughes (1960); 4 Anamorphic Ascomycetes Xylohypha nigrescens (Pers.) Mason (1960); 4 Anamorphic Ascomycetes Zygosporium echinosporum Bunting & Mason (1941); Anamorphic Ascomycetes Zygosporium gibbum (Sacc., Rousseau & Bommer) Hughes (1958); Anamorphic Ascomycetes Zygosporium oscheoides Mont.
Die gedig neem die vorm aan van 'n brief gerig aan S en begin met die volgende woorde: Ja ek is die sy wat woordtresse koord en die wind daarvan is my liggaam wat smag na ons ongehoorde soort ja ons wat die berooide bland bladsy vrees wat vagte tussenlig bevaar en onverdroot woordgaas spin uit die potloodspoel ek is op soek na 'n vrou met taal en transparante see wat kan droogdok op papier
Drook, retro Otuto-orter Koord! (Soak, anachronistic Otuto-rejecting Kurd!)
Aglaia odorata Lour., Aquilaria malaccensis Lam., Caladium bicolor L., Cyperus kyllingia Endl., Digitaria radicosa Miq., Dracontomelon dao (Blanco) Merr., Duabanga moluccana Blum., Erythrina orientalis L., Eugenia subglauca Koord. & Valeton., Kleinhovia hospita L., Lagerstromeia speciosa (L.) Pers., Lindernia crustacea (L.) F., Melochia umbellata (Houtt.) Stapf., Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen., Paspalum conjugatum Berg., Schleichera oleosa (Lour.) Oken., Toona sureni (Blume) Merr., and Zingiber purpurium Roxb.
Summary: The Koord raised his head, and, looking sternly round on his foes,

Full browser ?