Kreatin


Also found in: Wikipedia.
Related to Kreatin: creatine, Kreatinin

Kre´a`tin


n.1.(Chem.) See Creatin.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Laboratuvar incelemelerinde aclik kan sekeri, alkalen fosfataz, anti HCV, anti HIV, 24 saat idrarda bakir, Brucella aglutinasyon testi (Wright), HLA B27, fosfor, T3, T4, TSH, total kolesterol, trigliserid, HbsAg, kreatin kinaz-miyokard bandi, magneziyum, idrarda mikroalbumin, kalsiyum, sodyum, potasyum, prostat spesifik antijen (PSA), protrombin zamani/uluslararasi normalize oran (PT/INR), eritrosit sedimatasyon hizi (ESR), seruloplazmin, ure, urik asit ve vitamin E degerleri normal sinirlarda bulundu.
Gruplar arasinda, koroner sinus ve arteryel laktat, glukoz seviyeleri, postoperatif insulin ihtiyaci, inotropik ve intraaortik balon pompasi gereksinimi, defibrilasyon sikligi, kreatin kinaz-MB (CPK-MB) duzeyleri, yogun bakimda ve hastanede kalis sureleri karsilastirildi.
Yapilan calismalarda, egzersizin kasin ve yasayan motor unitlerin butunlugune ek bir zararli etki verip vermedigi kas gucu, serum kreatin kinaz, kas biyopsisi, makro EMG ve tek lif EMG tetkikleri ile degerlendirilmis, degisik tip ve yogunlukta egzersizlerin herhangi bir zarar vermeden kas gucunu arttirdigi gosterilmistir (26,55-58) (Tablo 4).
gun kreatin kinaz-MB (CKMB) duzeyi ortalama 41[+ or -]36 U/L idi; CKMB, 36 olguda (%3.5) 100 U/L ustunde saptandi.
(7) 12 miyotonik distrofili hastada, 12 hafta boyunca yapilan aerobik egzersiz programinin sonucunda VO2 max.'da %14, maksimal is yukunde %11 ve kas lifi capinda belirgin artma saptarken, kreatin kinaz duzeyinde belirgin degisiklik saptamamislardir.
Biyokimyasinda; yuksek duzeyde laktat dehidrogenaz (LDH) (346 U/L, normal; 120-240 U/L) ve kreatin kinaz-MB (CK-MB) (37,7 U/L, normal<25 U/L) disinda ozellik saptanmadi.
Cilj istrazivanja bio je utvrditi ucinkovitost visokoosjetljivog C-reaktivnog proteina (hsCRP), kardijalnog troponina T (cTnT) i kreatin kinaze (CK) kao dugorocnih prediktora razvoja sistolicke disfunkcije u bolesnika sa STEMI-infarktom kojima je ucinjena potpuna revaskularizacija tijekom primarne perkutane koronarne intervencije (PCI).
Sonuc olarak; hipotoni, solunum sikintisi, beslenme guclugu, dismorfk gorunum ve eklem anormallikleri gibi bulgulara sahip yenidogan ve sut cocuklarinin tanisinda kreatin kinaz normal olsa bile kas biyopsisi dusunulmelidir.
Aspartat aminotransferaz ve/veya alanin aminotransferaz yuksekligi 26 (%74.3), laktat dehidrogenaz yuksekligi 23 (%65.7), kreatin kinaz yuksekligi 24 (%68.6), "international normalized ratio" yuksekligi 10 (%28.6) hastada tespit edildi.
Sezaryen oncesinde bakilan laboratuvar tetkikleri normal sinirlarda iken yogun bakima kabulundeki hemoglobin 10,9 gr/dL, hemotokrit %31,2, trombosit sayisi 39000/uL, lokosit sayisi 19800/uL, aPTT: 29,2 sn, PTZ: 11,9 sn, INR: 1,03, kreatin 2,18 mg/dL, sodyum 135 mmol/L, potasyum 5,2 mmol/L, kalsiyum 8,6 mg/dL, AST: 1935U/L, ALT: 625U/L, ALP: 192 U/L, total bilirubin: 5,69 mg/dL, direkt bilirubin: 3,56 mg/dL, LDH: 3311 U/L, arter kan gazinda pH: 7,28, pC[O.sub.2]: 33 mmHg, p[O.sub.2]: 55,8 mmHg, S[O.sub.2]: 85, HC[O.sub.3]: 15,6, BE: -11,2, laktat: 5 mmol/L saptandi.
Hiponatremi, serum ferritin yuksekligi, kreatin seviyelerinde yukseklik, C-reaktif protein (CRP) yuksekligi, yuksek sedimentasyon, mikroskopik hematuri, proteinuru, kreatin kinaz (CK) yuksekligi lejyoner hastaliginda sik saptanan diger laboratuar bulgularidir (1,2, 17, 21, 24, 43-50).
Kardiyak enzimlerinden kreatin kinaz-MB (CK-MB) 96,3 ng/mL (N: 0-5 ng/mL), troponin T 1,17 ng/mL (N: 0-0,014 ng/mL) olarak tespit edildi.