Kreatinin

Related to Kreatinin: creatinine

Kre`at´i`nin


n.1.(Chem.) See Creatinin.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
(24) tarafindan yapilan calismada 20 [micro]q/gun uygulanan teriparatid tedavisi ile serum 25 (OH) vitamin D ve kalsitriol duzeylerinde tedavi oncesi degerlere gore artis oldugu, serum kreatinin konsantrasyonunun ise degismedigi raporlanmistir.
Laboratuvar bulgularinda; hemoglobin 9 g/dL, hematokrit %29,6 beyaz kure sayisi 17 000/[mm.sup.3] (%66 lenfosit, % 28 not- rofi, %6 monosit, atipik hucre yok), trombosit sayisi 370 000 /[mm.sup.3], C- reaktif protein 0,9 mg/L (N<5 mg/L), eritrosit cokme hizi 17 mm/sa, kreatinin fosfokinaz (CK) 18 439 IU/L, CK-MB 1504 IU/L, kardiyak troponin-T 1,4 ng/mL (N<0,1 ng/mL) olarak saptandi.
Her hasta, operasyon oncesi rutin tetkiklerin yani sira urolitiyazis yonunden idrar kulturu, serum kreatinin degerleri, uriner ultrasonografik degerlendirme, direkt radyografi, intravenoz urografi veya kontrastsiz ust batin bilgisayarli tomografi (BT) ile degerlendirildi.
Deneklerin tamammin aclik kan sekeri (AKs), dusukdansiteli lipoprotein (LDL), yuksek-dansiteli lipoprotein (HDL), total kolesterol (total K), trigliserit, kreatinin, yuksek-duyarlikh C-reaktif protein (hsCRP) (COBAS 6000 autoanalyzer, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany), homosistein (Immulite 2000 autoanalyzer, Siemens Health Care diagnostics, Flanders, NJ, USA) ve ADMA duzeyleri olculdu.
Laboratuvar degerleri olarak beyaz kure: 13200/[mm.sup.3] (%88 parcali), hemoglobin: 10,1 gr/dl, hematokrit: %29,8, trombosit: 182000/[mm.sup.3], ESR: 95 mm/saat, CRP: 68 mg/dl, ALT: 38 U/L, AST: 31 U/L, ure: 41 mg/dl ve kreatinin: 1,1 mg/dl olarak saptandi.
Nitekim, hem hepatotoksisite, hem AAIN gelisen sekiz eriskin hastada serum alanin transferaz duzeyi ve protrombin zamani pik degerlerine sirasi ile ortalama ilk 2,5 ve 2,2 gunde, pik ure ve kreatinin duzeylerine ise sirasi ile 5,3 ve 5,5 gunde ulasildigi gorulmustur (5).
Her hastamn preoperatif tam kan sayimi, kan kreatinin degeri, karaciger fonksiyon testleri ve pihtilasma profil degerleri tetkik edildi ve kaydedildi.
Bagimsiz degisken olarak preoperatif ure, kreatinin, kreatinin klirensi duzeyi, kateterle olculen ortalama pulmoner arter basinci, TPG, iskemi zamani, kros-klemp zamani ve KPB zamani alindi.