Kreatinin


Related to Kreatinin: creatinine

Kre`at´i`nin


n.1.(Chem.) See Creatinin.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Hastalarin kan orneklerinde tam kan sayimi, SGOT, SGPT, ALP ure, kreatinin, BUN, total protein ve albumin duzeyleri ile CRP TNF-[alpha] ve IGF-1 degerleri arastirilmistir.
Kreatin und kreatinin, bestandtheile des harns der menachen.
Kilo, boy, kan basinclari, aclik kan sekeri, kreatinin, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz degerleri ile kemik mineral yogunlugu olcum sonuclari da bu forma kaydedildi.
Sivi alimi ve idrar cikisi kadar kan urik asit, fosfor, kreatinin ve potasyum seviyelerini de izlemek onemlidir.
Cocugun yasi, cinsi, pnomoninin klinik ozellikleri, hastanede yatis suresi, nonspesifik enflamasyon belirtecleri ve biyokimyasal degerleri (ure, kreatinin ve sodyum) kaydedildi.
Olgumuz kemikte litik lezyon olmamasi, ayrica serum kalsiyum, kreatinin ve tam kan sayimi degerlerinin normal sinirlarda olmasi nedeniyle asemptomatik multipl myelom olarak degerlendirilmis ve bu bulgular esliginde tedavisiz olarak uc aylik aralarla izlem karari alinmistir.
Bobrek fonksiyonlarinin serum kreatinin degeri yerine indeks bir deger olan kreatinin klirensine donusturulmesi skorlama sisteminin hastaya ozellestirilmesine daha uygun bir yaklasim olarak degerlendirilebilir.
Tam kan sayum, periferik yayma, kan grubu, serum transaminazlari, ure, kreatinin, ferritin, PFA-100, PZ, aPTZ, INR, TT, fibrinojen, VWF: Ag, VWF: RCo, FVIII, trombosit agregasyon testleri yapildi.
Kan orneklerinden glukoz, kreatinin, total kolesterol, trigliserid, LDL kolesterol, HDL kolesterol ve Tiroid uyarici horman (TSH) olcumleri yapildi.
Sekonder osteoporoza yol acabilecek hastaligi olanlar (bobrek yetmezligi, hiper veya hipotiroidi, hiperparatirodi, malignite vb), daha once antiresorptif tedavi alanlar, bilateral kalca protezi olanlar, kreatinin klirensi 30 ml/ dakika' nin altinda olanlar calisma disi birakildi, istatistiksel analizler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) paket programi ile yapildi.
Turkiye icin onemli olan KIrim Kongo Kanamali Atesi'nde (KKKA) kas agrisi ve atese hemoraji eslik edebilir, karaciger enzim duzeylerinde, kreatinin fosfokinaz, laktat dehidrogenaz duzeylerinde yukselme gorulebilir (7).