Lawer

Law´er


n.1.A lawyer.
References in periodicals archive ?
Their historical knowledge of Alaska, along with First National's leadership and employees, is among the bank's strengths, according to Lawer.
Nid yn unig yr oedd yr adar ar y gwifrau ymhobman - yn rheseidiau lawer o gwmpas eu cartref ar Ffordd Cae Garw a'r stad tai sy'n cefnu arnyn nhw - ond roeddan nhw yn yr awyr hefyd yn eu cannoedd - wel, dwsinau lawer, yn sicr.
Dydy nos Wener oer a gwlyb yn Inverness heb lawer o gefnogaeth ddim yn debygol o boeni tim rygbi dan 20 Cymru yn ormodol wrth iddyn nhw wynebu'r Alban ym mhedwaredd gem y gyfres Chwe Gwlad Dan 20.
Bu i mi a'm cyd-ieuenctid flynyddoedd yn ddiweddarach ymladd lawer brwydr ddychmygol yno yn ogystal a safle chwedlonol hanesyddol arall, sef Ffynnon Cegin Arthur, pan 'roedd ffermwyr y fro yn barod iawn i ni dramwyo eu tir yn ddidramgwydd.
Alaska Business Monthly interviews Federal Reserve Board members Cynthia Parker and Betsy Lawer.
Englyn ardderchog gan fardd a enillodd lawer iawn ar yr englyn yn eisteddfodau Mon, Pontrhydfendigaid ac eisteddfodau Llanrwst, a chyfrannodd lawer o gerddi caeth a rhydd i'r Faner, Y Galwad a'r Cymro.
Mae bacwn yn hanfodol i frecwast bob dydd gan lawer ac mae 50% o'r boblogaeth yn cynnwys cig moch yn ei wahanol ffurf yn eu bwydlen ddyddiol.
Yr oedd hi''n ei thro wedi ei glywed gan gyfaill oedd wedi ei ddysgu o''i glywed yn siop y barbwr yn Llangefni lawer blwyddyn yn l.
Lawer predicts that the economy will grow only 1 percent to 2 percent, at best, in the next few years.
Mae pobl Seland Newydd eisoes yn gorfod talu crocbris am eu bwydydd mwyaf hanfodol er fod y costau o'i gynhyrchu lawer iawn rhatach yno.
A welsoch chi hen het fy nain Mae'n union fel pot llaeth Mae'n hynach heddiw nag erioed Ond nid yw lawer gwaeth.
Bum yn tanio lawer gwaith arni yn ystod fy amser ar y rheilffordd, a pleser ydyw gwybod bod y Foxcote Manor -7822, un o injans harddaf y Great Western Railway, yn dal i redeg heddiw ar rheilffordd Llangollen.