Liverpool

(redirected from Lerpwl)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Liv·er·pool

 (lĭv′ər-po͞ol′)
A city of northwest England on the Mersey River near its mouth on the Irish Sea. First colonized by Norsemen in the late eighth century, Liverpool received a charter from King John in 1207. Today it is highly industrialized and a major port.

Liv′er·pud′li·an (-pŭd′lē-ən) adj. & n.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Liverpool

(ˈlɪvəˌpuːl)
n
1. (Placename) a city in NW England, in Liverpool unitary authority, Merseyside, on the Mersey estuary: second largest seaport in Great Britain; developed chiefly in the 17th century with the industrialization of S Lancashire; Liverpool University (1881) and John Moores University (1992). Pop: 469 017 (2001)
2. (Placename) a unitary authority in NW England, in Merseyside. Pop: 441 800 (2003 est). Area: 113 sq km (44 sq miles)

Liverpool

(ˈlɪvəˌpuːl)
n
(Biography) Robert Banks Jenkinson, 2nd Earl of Liverpool. 1770–1828, British Tory statesman; prime minister (1812–27). His government was noted for its repressive policies until about 1822, when more liberal measures were introduced by such men as Peel and Canning
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Liv•er•pool

(ˈlɪv ərˌpul)

n.
a seaport in Merseyside, in W England, on the Mersey estuary. 476,000.
Liv`er•pud′li•an (-ˈpʌd li ən) n., adj.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Liverpool - a large city in northwestern EnglandLiverpool - a large city in northwestern England; its port is the country's major outlet for industrial exports
England - a division of the United Kingdom
Liverpudlian, Scouser - a native or resident of Liverpool
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
Translations
References in periodicals archive ?
Ar ol i Lerpwl ddioddef bomio trwm ym mis Mai 1940, gwelodd yr orsaf mwy o faciwis yn cyrraedd .
Mae'r daith yn cychwyn yn Llansteffan a Llanelli, yna'n symud i Rockfield a Llanofer yn Sir Fynwy, Prestatyn a Rhuthun yn y gogledd, ac yn gorffen yn Lerpwl, gan edrych ar y cyswllt diwylliannol rhwng y ddinas a Chymru.
deallaf fod y Tywysydd yn gylchgrawn a gyhoeddwyd gan Wasg y Brython, Lerpwl ar ran yr Annibynwyr.
Pan yn ei harddegau cafodd psoriasis drwg a bu raid iddi fynd am driniaeth laser i Lerpwl. Tra yno, bu'n darllen llawer o gylchgronau am gyflyrau'r croen, a phenderfynodd yr hoffai fod o gymorth i bobl eraill.
O Gymru i "Gymru fach", mae Bryn yn croesi afon Merswy i wlad y Beatles ar gyfer rhan ola'r daith, lle mae'n darganfod mwy am ddylanwad Gwlad y Gan ar y diwylliant yn Lerpwl yng nghwmni'r Parchedig Ddr D Ben Rees, un o'r dinasyddion anrhydeddus, ac arweinydd Cymry Lerpwl.
Yn ogystal -- hyn, bydd cyfle i fwynhau Llion Pryderi Roberts yn trafod Duw, Dawn, Dickens: Ar drywydd Owen Thomas, Lerpwl.
Eleni mae wedi bod yn gweithio ar CD newydd sy'n cyfuno alawon traddodiadol, gwreiddiol ac un neu ddwy sy'n trafod y cysylltiad cryf rhwng Cymru a dinas Lerpwl. Cawn glywed mwy ar Heno.
Rownd a Rownd (S4C, 6.10pm) Diwrnod trip y Chweched i Lerpwl, ac mae pawb yn edrych ymlaen.
CEIR, Celfyddyd, Cofis - y Cyfan ar Heno Lerpwl, dyna i chi le 'di fanno!
Yn yr erthygl mae'n brolio yr holl fuddsoddiadau anhygoel sy'n dod i'r gogledd, ac yn gwbl ddi-eironi, mae'n dweud y dylem orfoleddu am wasanaeth ardderchog newydd sy'n cael ei ddatblygu rhwng Caer a Lime Street, Lerpwl.
Mi fues i, pan ro'n i'n yr ysgol gynradd, yn y cyfnod pan fyddai'r plant i gyd yn casglu a chyfnewid cardiau o wynebau pl-droedwyr fel Ray Clemence, Steve Heighway ac Emlyn Hughes (Lerpwl oedd y tm i'w gefnogi yn Ysgol y Brithdir ar y pryd).
Os ydych chi'n byw neu'n ymweld a Lerpwl, mynnwch fynd i weld arddangosfa sydd yno tan 16 Mawrth sef ffotograffau hanesyddol y Gymuned Gymreig yn Lerpwl.