ligger


Also found in: Medical, Encyclopedia.
Translations

ligger

n (Brit inf) (at party) jd, der sich selbst einlädt, → Schmarotzer(in) m(f); (at concert etc) jd, der ohne Eintrittskarte hereinkommt
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007
References in periodicals archive ?
Det gjores oppmerksom pa at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forliold til de opplysninger som ligger til grunn for persoiivernombudets vurdering.
Hvorfor er rettens >>natur<< Why is the problem of the nature et problem der ligger udenfor of law one that lies outside the den egentlige retsvidenskabs province of the doctrinal study omrade?
200,000,000 Acres dyrkbart landsom nu ligger urort og venter Settlerens Ankomst."?
Utmaningen ligger i att vanda pa Pyramiden och satta patienten overst, forst da kan patientens behov identifieras och tillgodoses.
Det Skjold man finder i Verden ei, [det [??]ol man 'fin :nar i 'vaerdan [??]i] Det skjoldet man finner I verden ei/ikke In all the world there is no shield, som Mindernes Hug kan afbote; [som 'min:narnas/ 'min.nanas 'htr.g kan av'b0: da] som minnenes hug kan avbote The blows of those memories can parry; slagen jeg ligger paa Fjeldets Vei, ['sla.g[??]n j[??]i 'lig.g[??]r po 'fj[??]l : lats 'v[??]i] slagen jeg ligger pa fjellets vei Defeated I lie on the mountain way, [[??]standseligt/[??]'underne blod[??].
Den ligger, som den i Dikter af denna art maste, egentligen i Skaldens egna kansla, i hans uppfattande och behandling af amnet, den ar, med ett ord, lyrisk.
If one judges from the underlining, the most popular sentence on the page is Woolf's claim "For masterverk ar inte nagra enstaka och ensliga alster; de ar resultatet av manga ars gemensamt tankande, av tankandet inom hela folkkroppen, sa att det ar massans erfarenheter, som ligger bakom den ensamma stammen" (For masterpieces are not single and solitary births; they are the outcome of many years of thinking in common, of thinking by the body of the people, so that the experience of the mass is behind the single voice).
HERR POWELS I GARDE FORIGE EFTERLEVERSKE OC LIGGER HER UNDER BEGRAVEN FORVENTENDIS MED ALLE GUDS UDVALDE [E]N GLEDELIG OPSTANDELSE"
The only downside is I can't give up the day job to become a full-time ligger.
(6) Markus 24;09 [right arrow] har ligger de en kudde here lies it a cushion `there's a cushion here' (7) Markus 26;05 [right arrow] de sitter en spik it sits a nail `there's a nail'
Then in December of 1887 the Griegs arrived in Leipzig; Delius met Grieg through the Norwegian composer Christian Sinding (1856-1941), and the three soon became "almost inseparable companions." In fact, in a letter to his friend Frants Beyer dated 25 December of the same year, Grieg could refer to Delius as" 'Norgegal' og bar vaeret 4 Gange i Norge, ligger pa Hardangervidden i 14 Dage og mere i den Genre," ["Norway-crazy" and has been to Norway 4 times, lies on the Hardanger plateau for 14 days, and that sort of thing].