Snowdon

(redirected from Llechog)
Also found in: Encyclopedia.

Snow·don

 (snōd′n)
A massif of northwest Wales. Rising to 1,085 m (3,560 ft), it is the highest elevation in Wales.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

Snowdon

(ˈsnəʊdən)
n
(Placename) a mountain in NW Wales, in Gwynedd: the highest peak in Wales. Height: 1085 m (3560 ft). Welsh name: Yr Wyddfa

Snowdon

(ˈsnəʊdən)
n
(Biography) 1st Earl of, title of Antony Armstrong-Jones. born 1930, British photographer, whose work includes television documentaries, photographic books, and the design of the Snowdon Aviary, London Zoo (1965). His marriage (1960–78) to Princess Margaret ended in divorce
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Snow•don

(ˈsnoʊd n)

n.
a mountain in NW Wales: highest peak in Wales. 3560 ft. (1085 m).
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Priod annwyl Dafydd, mam hoffus Sara, Medi ac Awen, unig ferch ffyddlon ac annwyl y diweddar Mr a Mrs E O Jones, Porth Llechog, Amlwch.
Top prices: Steers -PS1250 to G&A E Hughes, Llanfaes, Llangoed; Heifers -E & GV Jones, Llys Gwynt, Llanddeiniolen; OTM (ppk) -WJ & G Evans & Son, Treiddon, Bodorgan; OTM (PS1440ph) -WW, D & HW Jones, Treddewi, Llangwyllog; Cow & calves -T Rowlands, Llechog Ganol, Burwen, Amlwch GAERWEN, Mon, Oct 9 Remarks: Less numbers forward this week.
Diolch hefyd i Magi Jones am ei llythyr yn dweud ei bod wedi gweld y bras melyn (Emberiza citrinella; yellowhammer) ar gwrs golff Porth Llechog.
(Rhosbeirio) Medi 22ain 2016, hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref Glanfor, Ffordd Porth Llechog, Amlwch yn 72 mlwydd oed.
As you climb the shoulder of Clogwyn Du'r Arddu you will see a fantastic view of the Llechog ridge and Cwm Clogwyn with its three small lakes - Llyn Glas, Llyn Coch and Llyn Nadroedd.
Mai 16eg 2016, hunodd yn dawel yng nghwmni ei deulu yn dilyn brwydr dewr, o Garnedd Isaf, Ffordd Porth Llechog, Amlwch gynt o Refail, Rhosgoch yn 78 mlwydd oed.
The event, on Saturday, September 11, was due to take place on fields at Llechog, Bull Bay, but these are now unavailable.
ROEDD hi'n bnawn braf ar y dydd olaf o Awst arna i'n gadael bae bach tlws Porth Wen (i gyfeiriad Cemaes o Borth Llechog).
(DWYGIR) Chwefror 4ydd 2016 yn dawel yn Ysbyty Gwynedd Bangor, O Dwygir, Porth Llechog, Amlwch yn 92 mlwydd oed.
HWB cam a naid ydi hi o Draeth Dynion i Borth Llechog, ac ar y ffordd rydach chi'n pasio Ogof y Wennol, Pwll y Tarw a'r Crochan, ac mae'r golygfeydd yn fendigedig.