London

(redirected from Llundain)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Lon·don

 (lŭn′dən)
1. The capital and largest city of the United Kingdom, on the Thames River in southeast England. Greater London consists of 32 boroughs surrounding the City of London, built on the site of a Roman outpost named Londinium. Its growth as an important trade center dates from 886, under the rule of Alfred the Great. Since the Elizabethan period (1558-1603) London has dominated its country's political, economic, and cultural life.
2. A city of southeast Ontario, Canada, southwest of Toronto. It was settled in 1826.

Lon′don·er n.
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.

London

(ˈlʌndən)
n
1. (Placename) the capital of the United Kingdom, a port in S England on the River Thames near its estuary on the North Sea: consists of the City (the financial quarter), the West End (the entertainment and major shopping centre), the East End (the industrial and former dock area), and extensive suburbs. Latin name: Londinium See also City
2. (Placename) Greater London the administrative area of London, consisting of the City of London and 32 boroughs (13 Inner London boroughs and 19 Outer London boroughs): formed in 1965 from the City, parts of Surrey, Kent, Essex, and Hertfordshire, and almost all of Middlesex, and abolished for administrative purposes in 1996: a Mayor of London and a new London Assembly took office in 2000. Pop: 8 308 369 (2012 est). Area: 1579 sq km (610 sq miles)
3. (Placename) a city in SE Canada, in SE Ontario on the Thames River: University of Western Ontario (1878). Pop: 337 318 (2001)
4. it's London to a brick slang Austral and NZ it is certain

London

(ˈlʌndən)
n
(Biography) Jack, full name John Griffith London. 1876–1916, US novelist, short-story writer, and adventurer. His works include Call of the Wild (1903), The Sea Wolf (1904), The Iron Heel (1907), and the semiautobiographical John Barleycorn (1913)
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Lon•don

(ˈlʌn dən)

n.
1. Jack (John Griffith Chaney), 1876–1916, U.S. novelist.
2. a metropolis in SE England, on the Thames: capital of the United Kingdom.
3. City of, an old city in the central part of the former county of London: the ancient nucleus of the modern metropolis. 4700; 1 sq. mi. (3 sq. km).
4. County of, a former administrative county comprising the City of London and 28 metropolitan boroughs, now part of Greater London.
5. Greater, an urban area comprising the city of London and 32 metropolitan boroughs. 6,967,500; 609 sq. mi. (1575 sq. km).
6. a city in S Ontario, in SE Canada. 303,165.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.London - the capital and largest city of EnglandLondon - the capital and largest city of England; located on the Thames in southeastern England; financial and industrial and cultural center
Big Ben - clock in the clock tower of the Houses of Parliament, London
Newgate - a former prison in London notorious for its unsanitary conditions and burnt down in riots in 1780; a new prison was built on the same spot but was torn down in 1902
Tower of London - a fortress in London on the Thames; used as a palace and a state prison and now as a museum containing the crown jewels
Old Bailey - the central criminal court in London
Fleet Street - a street in central London where newspaper offices are situated
Harley Street - a street in central London where the consulting rooms of many physicians and surgeons are located
Lombard Street - a street in central London containing many of the major London banks
Whitehall - a wide street in London stretching from Trafalgar Square to the Houses of Parliament; site of many government offices
Trafalgar Square - a square in central London where there is a memorial to Admiral Nelson
England - a division of the United Kingdom
City of London, the City - the part of London situated within the ancient boundaries; the commercial and financial center of London
Greenwich - a borough of Greater London on the Thames; zero degrees of longitude runs through Greenwich; time is measured relative to Greenwich Mean Time
Bloomsbury - a city district of central London laid out in garden squares
Soho - a city district of central London now noted for restaurants and nightclubs
Wembley - a southeastern part of Greater London that is the site of the English national soccer stadium
West End - the part of west central London containing the main entertainment and shopping areas
City of Westminster, Westminster - a borough of Greater London on the Thames; contains Buckingham Palace and the Houses of Parliament and Westminster Abbey
Pall Mall - a fashionable street in London noted for its many private clubs
Wimbledon - a suburb of London and the headquarters of the club where annual international tennis championships are played on grass courts
Londoner - a native or resident of London
2.London - United States writer of novels based on experiences in the Klondike gold rush (1876-1916)London - United States writer of novels based on experiences in the Klondike gold rush (1876-1916)
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.

London

noun
Quotations
"When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford" [Dr. Johnson]
"London: a nation, not a city" [Benjamin Disraeli]
"London, that great cesspool into which all the loungers and idlers of the Empire are irresistibly drained" [Sir Arthur Conan Doyle A Study in Scarlet]
"city of refuge, the mansion-house of liberty" [John Milton Areopagitica]
Collins Thesaurus of the English Language – Complete and Unabridged 2nd Edition. 2002 © HarperCollins Publishers 1995, 2002
Translations
Лондон
Londýn
London
London
لندن
LontoolontoolainenLondon
London
London
London
Lundúnir
ロンドン
런던
Londinium
LondynlondyńskiLondon
LondresLondon
Londra
Londýn
London
ลอนดอน
Лондон
Luân Đôn

London

[ˈlʌndən]
A. NLondres m
B. CPDlondinense
London pride N (Bot) → corona f de rey
Collins Spanish Dictionary - Complete and Unabridged 8th Edition 2005 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005

London

[ˈlʌndən]
nLondres
in London → à Londres
to London → à Londres
I'm from London → je suis de Londres
to be London-based → être basé(e) à Londres
modif [address, street, branch] → londonien(ne); [area] → de Londres
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005

London

nLondon nt
adjLondoner
Collins German Dictionary – Complete and Unabridged 7th Edition 2005. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007

London

[ˈlʌndən] nLondra
Collins Italian Dictionary 1st Edition © HarperCollins Publishers 1995

London

لَنْدَنْ Londýn London London Λονδίνο Londres Lontoo Londres London Londra ロンドン 런던 Londen London Londyn Londres Лондон London ลอนดอน Londra Luân Đôn 伦敦
Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
References in periodicals archive ?
Dyna ddiwrnod Marathon Llundain ac yn ystod rhaglen nos Iau mi gawn ddymuno'n dda i'r rhwydd gamwyr sydd wedi bod yn paratoi i redeg ac am yr elusenau fydd yn elwa wedi'r chwysu a'r tuchan.
Yn wreiddiol o Fethesda mae Hywel wedi ennill gwobrau am ei fwyd arbennig ac wedi gweithio mewn sawl bwyty uchel ei barch gan gynnwys y Lanesborough yn Llundain, Y Chester Grosvenor yng Nghaer ac Ynyshir ger Machynlleth.
(70958290) 7.35 FILM: 5.50 Extreme Sailing Series (T) 6.00 CBeebies (59561) 7.00 CBBC A GREAT YEAR 2012: A Funny Old Year, 9.00pm S4C CHANNEL 5 CONCERT Gwyl Corau Meibion Cymry Llundain 2012, 9.00pm 7.00 Cyw (R)(T)(7753677) 1.00 ON THE ROAD Eddie Stobart: Trucks and Trailers, 7.05pm 6.00 Milkshake!
Meddai Lois, a oedd yn chwarae rhan Beca ar yr opera sebon boblogaidd: "Dwi'n byw yng Nghaerdydd ar y funud, newydd symud yma ym mis Ebrill, ond cyn hynny ro'n i'n byw yn Llundain am chwe blynedd.
The 30-pupil Ysgol Gymraeg Llundain - London Welsh School - is the only Welsh language school outside Wales.
Yr oedd Silyn yn hoffi cynnwrf a theithio, a byddai wrth ei fodd yn ymweld a Llundain. Un o Gymry Llundain ddaeth yn gymar oes iddo.
Mae Dafydd yn Llundain hanner yr amser," chwardda Elinor, sy'n aml yn treulio ei hamser yng Nghaerdydd yn gwarchod ei hwyrion.
Yn dawel yng Nghwrt y Frenhines Elizabeth, Llandudno yn 95 mlwydd oed o Abergele, gynt o Bermo a Wembley, Llundain. Priod addfwyn y ddiweddar Edwena, tad cariadus Arwel a Melya a'i phriod Andreas, taid hoff William ac Elena.
Ers 10 mlynedd bellach, mae Bryn wedi rhedeg bwyty ei hun - Odette's ym Mryn y Briallu, Llundain. Yn nes at adref, yn 2015, fe agorodd ei fwyty ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn, ac yn fwy diweddar, ar ddydd Gwyl Dewi eleni, fe wnaeth agor bwyty arall yn adeilad enwog Somerset House, Llundain.
BYDD y gantores Casi Wyn yn dod yn l o'i chwrs coleg yn Llundain i ganu mewn cyngerdd Gweyl Dewi ym Mangor.
Mae sawl ffordd fodern o'ch tywys o amgylch Llundain, ond dwi'n dal i gydio yn fy hen fap o'r ddinas, er ei fod yn hen fel pechod.
"Ro'n i'n awyddus i wneud y rhaglen gan ei fod yn foment hanesyddol i bobl Zimbabwe," meddai Seren, 23, gafodd ei magu yn Llundain, Caerdydd a Seland Newydd, ac sydd bellach yn gweithio yn Llundain.