Llywelyn ap Iorwerth


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.

Llywelyn ap Iorwerth

(ˈhləwɛlɪn æp ˈjɔːrwɛərθ)
n
(Biography) called Llywelyn the Great. died 1240, prince of Gwynedd, N Wales (1194–1238), who extended his rule over most of Wales
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
It was built by Llywelyn ap Iorwerth and dates back to the 13th century.
What is rarely mentioned about that charter is the (very forwardthinking) influence upon it of Llywelyn ap Iorwerth, Llywelyn Fawr.
The abbey was granted a charter by Llywelyn ap Iorwerth in 1209 but it was dismissed during Henry VIII's Dissolution.
OTHER WELSH BATTLES * The Battle of Aberconwy was fought in 1194 between the forces of Llywelyn ap Iorwerth and Dafydd ab Owain Gwynedd for control of Gwynedd.
Yng Nghapel Gwydir cawsom weld beddfaen Llywelyn ap Iorwerth (nid yr un gwreiddiol) a'r misericordiau sef y pennau rhyfedd sydd ar seddi'r cantorion.
Unwaith eto, Castell Cymreig, o gyfnod adeiladu cestyll gan Llywelyn ap Iorwerth rhwng 1220 a 1230 efallai , tebyg i'r Bere ac er nad oes tystiolaeth pendant, mwy na sydd i'r twer ar Ddinas Emrys, mae'n gwneud synnwyr.
Y cysylltiad rhwng y ddau le ydi Llywelyn ap Iorwerth, neu Llywelyn Fawr.
Llywelyn ap Iorwerth (1173-1240), styled the Great, was the Prince of Gwynedd.
Bu Maredydd am gyfnod yn y Castell yn Nolwyddelan, sef castell Llywelyn ap Iorwerth wrth gwrs, ac mae rhan o'r gwaith atgyweirio ar y Castell yn dyddio o'r cyfnod yma.
Mathrafal near Welshpool, in Powys, Mid Wales, was the seat of the Kings and Princes of Powys probably from the 9th century until its destruction in 1212 by Llywelyn ap Iorwerth of Gwynedd.
And then there is Dolbadarn Castle, built in 1225 on the orders of Llywelyn ap Iorwerth, who was convinced that control over Llanberis Pass was essential to the security of his realm.