loid


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
Related to loid: LOIC

loid

(lɔɪd)
vb (tr)
to open (a lock) using a celluloid strip
n
a celluloid strip used to open a lock by force

loid

(lɔɪd)
Slang.
v.t.
1. to open (a locked door) by sliding a thin piece of celluloid or plastic between the door edge and the frame to force open a spring lock.
n.
2. a piece of celluloid or plastic so used.
[1955–60; shortening of celluloid]
References in periodicals archive ?
Ayars, Loid and Hunter may have led the way for the Huskies, but Mohammad Diaby, Azaan Khan, Riyaaz Khan, Tim Kutknecht, Kyle Plank, George Polski, Gavin Shipp and Sean Swalwell also added counting scores.
Pealegi on eestlased rahvas ilma filosoofia ning teadliku ajaloota, intellektuaalselt parsitud, hingelt arg, luuriliste varsiseppade, folkloori, pianistide ja artistide loid ning lodev rahvas, mille keskel isegi juudid lahustuvad ja kaotavad oma murgi.
Torpedo Boy, Painter, and Loid serve as the cast who populate the saga
San Leandro resident Krizstofer Loid told KTVU-TV that he was sitting on a lawn chair in the backyard of his home when he saw the object.
Impressions were made with irreversible hydrocol- loid impression material (Chromo gel - Chromatic Alginate by Zhermack Spa) manipulated according to the manufacturer's instructions.
Ameerika eestlaskond kasvas vaga erinevate isiksuste toel, kes loid uha uusi seltse ja haalekandjaid mitmel pool USA-s.
Naperville North will rely heavily on seniors Parker Ayars and Sean Swalwell and juniors Michael Hunter and Eric Loid.
Nii raagitakse oma esivanematest kui tookatest, palju vaeva nainud inimestest, kes labi raskuste loid uue elu, rajasid kulad ja raadasid maa.
Ms Charlotte Loid is acting president effective February 20 of Birka Energi's marketing company Birka Marknad AB.
Koduopetus oli infossteemina nork, mille peamiseks pohjuseks oli opetavate inimeste vahene asjatundlikkus ja sellest tulenev loid kommunikatsioon.