Brittany

(redirected from Lydaw)
Also found in: Thesaurus, Encyclopedia.

Brit·ta·ny

 (brĭt′n-ē) also Bre·tagne (brə-tän′yə)
A historical region and former province of northwest France on a peninsula between the English Channel and the Bay of Biscay. It was settled c. 500 by Britons driven out of their homeland by the Anglo-Saxons. The region was formally incorporated into France in 1532.

Brittany

(ˈbrɪtənɪ)
n
(Placename) a region of NW France, the peninsula between the English Channel and the Bay of Biscay: settled by Celtic refugees from Wales and Cornwall during the Anglo-Saxon invasions; disputed between England and France until 1364. Breton name: Breiz French name: Bretagne

Brittany

n, pl -nies
(Breeds) a medium-sized strongly-built variety of retriever with a slightly wavy coat usually in tan and white, liver and white, or black and white

Brit•ta•ny

(ˈbrɪt n i)

n.
1. a historic region in NW France, on a peninsula between the English Channel and the Bay of Biscay: a former duchy and province.
2. a metropolitan region in NW France. 2,796,000; 10,505 sq. mi. (27,208 sq. km).
French, Bretagne.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Brittany - a former province of northwestern France on a peninsula between the English Channel and the Bay of Biscay
France, French Republic - a republic in western Europe; the largest country wholly in Europe
Breton - a native or inhabitant of Brittany (especially one who speaks the Breton language)
Translations
Bretagne
Bretagne
Bretagne
Bretagne

Brittany

[ˈbrɪtənɪ] NBretaña f

Brittany

[ˈbrɪtəni] nBretagne f
in Brittany → en Bretagne
to Brittany → en Bretagne
she's from Brittany → elle est bretonne

Brittany

ndie Bretagne

Brittany

[ˈbrɪtənɪ] nBretagna
References in periodicals archive ?
Mae'r gyfres newydd yn dilyn anturiaethau'r actor poblogaidd o Sir Fon, John Pierce Jones, a'r diddanwr a'r comediwr o'r Bala, Dilwyn Morgan, wrth iddyn nhw hwylio o Gaerdydd i Lydaw.
25pm Yn y rhaglen gyntaf, gwelwn yr actor John Pierce Jones a'r cynghorydd a'r comediwr Dilwyn Morgan yn paratoi'r Mystique ar gyfer eu taith dri diwrnod i Lydaw.
10pm) Mae Dyfan, Dilys ac Arwel yn mynd ar wyliau i Lydaw ac mae Arwel braidd yn bryderus wrth adael Iwan ar ei ben ei hun yn y ty.
I've got Llyn Lydaw on my doorstep and all the beautiful lakes in Snowdonia and Anglesey here, so it's since I've been living up here that I've found that it's taken over.
Yn ogystal a'r darian, eu gwobr am ennill yw trip i Lydaw, lle byddan nhw'n cael blas ar fwyd, gwin a diwylliant yr ardal Geltaidd.
Mae''n cofio y gwyliau yn Llydaw, y cwt cwningen wnaeth y cenedlaetholwr o Lydaw, Per Denez, a ffotograffydd y Cymro yn tynnu eu lluniau, yn flr a budr, yn sefyll ar y cwt - a''r cerydd a ddilynodd.
Pan o'n i'n 16, bodiodd Luned fy ffrind a minnau i Lydaw a chael gwyliau bythgofiadwy efo'r ychydig bunnoedd roedden ni wedi ei ennill drwy helpu ein mamau efo'r B&B.
Roedd yna Ffrancod yn ymladd efo Owain Glyndwr ac o Lydaw y daeth w Harri Tudur i gipio coron yr hen, hen Brydain.
25pm) Yr wythnos hon, bydd Iolo Williams yn teithio ar hyd arfordir gorllewinol Ffrainc i Lydaw.
Profwch rym ei faledi protest cynnar, "Yr Eryr a'r Golomen" a "Tryweryn"; ei ddarluniau o Lydaw yn "Rue St Michel" a "Douarnez", ac angerdd "Can Cathy" a "Mor o Gariad".
Diolch i Elfed Evans, Licswm am anfon yr hanes hwn atom o daith i weld rhai o henebion hynod Llydaw ANAML iawn y byddwn yn mynd dramor ar ein gwyliau erbyn hyn, ond llynedd, aethom am bythefnos o wyliau i Lydaw gan dynnu ein caraf[sz]n ar draws y wlad rhwng tair ardal.
Yn ystod y teithiau mae'r grwp wedi rhannu llwyfan gydag enwau mawr y byd gwerin fel Alan Stivell o Lydaw, Mary Black, De Dannan, Dubliners, Y Brodyr Clancy, Y Furies a Clannad o Iwerddon, Battlefield Band, Boys of the Lough, Silly Wizard a Run Rig o'r Alban a nifer o artistiaid 'canu byd' o bedwar ban byd.