Merd


Also found in: Acronyms, Wikipedia.
Related to Merd: Mers, Mercedes Benz, MRED
(mẽrd)
n.1.Ordure; dung.
References in periodicals archive ?
ean an merd kar eandan nta.fnuft, jevab-i suol-ro ber dil-i xaf mew meld.
After the MERD has been inserted and has migrated inside the tortuous cerebral vessel, the embolus retrieval performance is of great importance [3, 5].
Mae'n anodd gen i feddwl am Gymro sydd wedi gwneud mwy o gyfraniad na Merd - a hynny mewn cynifer o feysydd sawl: o ddarlledu gynta' yn 1942, i'w gyfraniadau i faes adloniant ysgafn gyda'r BBC, fel darlithydd ac fel mentor i Gymdeithas yr Iaith.
One of his fellow campers was Merd - he doesn't need his full name!
Yn ystod y cyfweliad, mae Dr Evans, neu Merd fel y mae'n cael ei adnabod gan bawb, yn sn am ddylanwadau ei blentyndod yn Nhanygrisiau ger Blaenau Ffestiniog, ei safiad fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a'i gyfnod yn gweithio fel darlithydd yn yr Unol Daleithiau yn y 50au.
On April 8, one such drill was conducted that could change the face of the mine rescue: a mine emergency response drill, or MERD, at CONSOL Energy's Harvey mine in southwestern Pennsylvania that incorporated a new underground wireless communications system to transmit voice in real time along with video and data between the underground incident area and a surface command center and a mobile command trailer.
DARLLEN colofn Bethan Gwanas fel y gwnaf bob wythnos; yn sn am Dr Meredydd Evans neu Merd i bawb ar lafar gwlad.
oedd hi, a waeth i mi gyfadde ddim, mi wnes i ddewis mynd i'r lansiad hwnnw yn hytrach na'r un yng Nghaernarfon am y byddai Merd, neu'r Dr Meredydd Evans yno.
Although it is not publicly available for regular use, the real-life environment makes it an attractive venue to conduct mine rescue and fire brigade training research, including a variety of smoke training exercises and mine emergency response development (MERD) drills.
Robin Blaenwawr, Merd ac Islwyn Ffowc Elis oedd y triawd cyntaf, ond roedd llais yr olaf yn gwichian.