macaron

(redirected from Macar)
Also found in: Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Macar: Macarena, Marca

mac·a·ron

 (mä′kə-rôN′, mă′kə-rôn′)
n.
A small round cookie composed of a soft filling, such as ganache or buttercream, sandwiched between two delicate shells made from egg whites, ground almonds, sugar, and often other flavorings.

[French; see macaroon.]
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
(33) iata, o noua revolutie de data asta suntem noi tinerii, care tre sa facem ceva, sa schimbam macar un guvern [there, a new revolution this time it is us, the young people, who have to do something, to change one government at least]
nu ai cerut nici averi, nici bogatie, nici rasfat, ba nici macar o viata
Daca s-ar fi declarat de acord cu planul de impartire, insemna ca se multumesc cu un stat mic, putin vizibil, care nici macar n-avea sa cuprinda Zionul.
Acest lucru ii imprima cu adevarat un caracter stiintific filosofiei, ceea ce pentru ea reprezinta, de altfel, o cerinta imperioasa si obiectiva dar nu presupune "ca aceasta din urma trebuieste confundata cu stiinta si redusa la marginile ei, ci pur si simplu ca nu trebuie sa ignoreze rezultatele stiintei, ci sa construiasca pe ele, fireste mergand mai departe, dar fara a se sustrage complet verificarii faptelor, fie macar si indirect." (20)
Daca moartea e somn, Doamne, lasa-ne macar puterea de a visa.
151 Cam aceasta este tot ce stim (noi, cu voia dumneavoastra, politologii romani) sau macar tot ce putem cita, despre "legea"/ "regula" radacinii cubice.
macar intr-un procent egal, daca nu si mai mult, aspectele bune si