megavolt

(redirected from Megavolt (disambiguation))
Also found in: Medical, Encyclopedia.

meg·a·volt

 (mĕg′ə-vōlt′)
n. Abbr. MV
One million volts.

meg′a·volt′age (-vōl′tĭj) n.

megavolt

(ˈmɛɡəˌvɒlt)
n
(Units) one million volts. Symbol: MV

meg·a·volt

(mĕg′ə-vōlt′)
One million volts.
Translations

megavolt

[ˈmegəvəʊlt] Nmegavoltio m
Mentioned in ?