Melissylene

Me`lis´sy`lene


n.1.(Chem.) See Melene.
Mentioned in ?