Merke


Also found in: Medical, Financial.
Related to Merke: Merkel cell, Merck
a.1.Murky.
References in periodicals archive ?
Green-Golan L, Yates C, Drinkard B, VanRyzin C, Eisenhofer G, Weise M, Merke DP.
Die rede daarvoor is dat hy homself skynbaar op die boud kan skop (soos die merke op sy boud--vir Viljoen hoefmerke--suggereer).
Rachelle Greeff het met haar merkwaardige bekroonde kortverhaalbundel, Merke van die nag, 'n meervlakkige teks geskep wat 'n multidimensionele perspektief op die kondisie van menswees geplaas het.
In sy lesings in die beroemde Bauhaus in Weimar in 1923 (Klee, 1961:103-113) praat hy van die skilderlike gebruik van klankpatrone in navolging van of na analogie van die patrone en reelmatige merke wat deur vibrasies in sand gemaak word.
O Lesbia, kyk na die merke op my lyf: na soveel jare se se buigsaamheid van verdriet, is al wat my kan red jou troostende, lieflike .
The 4-year-old's body was found in Merke district on May 18.
In Littenser Merke (The Littens fair), he juggles in alternating chapters the stories of a parsonage in the 1830s and the coming-of-age of a remarkable boy in the 1960s.
Project Description: Reduction of load on the small trans-boundary river Aspara by means of water saving technologies to be implemented in agriculture in Merke district, Zhambyl oblast.
Merke J, Milde P, Lewicka S, Hugel U, Klaus G, Mangelsdorf DJ, et al.
Brigitta trou met 'n man, Steve, en Adri reageer deur te se "trou met steve as jy moet, as dit jou die verlossing gee uit ons verhouding wat jy nie meer kan aanvaar nie" maar sy waarsku ook "jy sal die merke nooit uitwis nie en jy sal geen genesing of suiwering ooit in jou huwelik vind nie" (72).
Mr Hollande's b b secur Merke aides admitted he had shown "tenacity" to get the deal, which will mean a pay freeze for Eurocrats.