Moky

Mo´ky


a.1.Misty; dark; murky; muggy.
References in periodicals archive ?
Secret, Temple Court Trend: With deep, soulful house from Moky Ezra and DJ Tizzle.
Mokytojams buvo pasiulyta ivertinti ju mokykloje taikomu ekonominiu ir psichologiniu priemoniu veiksminguma, skatinant moky tojus ugdytis vadovavimo kompetencijas, 5 balu skaleje (labai veiksminga; veiksminga; nei veiksminga, nei neveiksminga; neveiksminga; visai neveiksminga).
Their success, as Moky Makura, author of Africa's Greatest Entrepreneurs observed, is a struggle and triumph over the historical, economic and political climates of their respective countries and personal circumstances.
Moky Makura Director, Marketing and Corporate Communications Heirs Holdings Ltd Email: moky.
com) h can be dged on the top d bottom lash nes to create a moky effect.
Written by a select group of South African journalists and then compiled by Moky Makura, this book sets out the life stories of 22 businesspeople and the path they took to success.
ahyarsunam cin ny ayam avisyam dnu vratam savitur moky agat (3)
Taip pat probleminio mokymosi proceso, kaip efektyvios moky mosi aplinkos, trukdziai gali beti ir studentu "gudravimas", siekiant studijuojama medziaga pasidalinti ir atsiskaityti pristatant viena tema, taip pat ne visu studentu aktyvumas, lyderiu dominavimas, galimybe "pasislepti" uz geriau mokancio peciu, nepakankama edukacini tutoriaus kompetencija.
Iprastinis moky mas(is) 70 (klaseje su moky toju) Patirtinis/empirinis moky mas 53 El moky mo medziaga 39 (komparktiniai diskai, garso ir v aizdo medziaga, kasetes, internetas) Note: Table made from bar graph.
Haus at Camp and Furnace Trend: With deep, soulful house from Moky Ezra and DJ Tizzle.