Glamorgan

(redirected from Morgannwg)
Also found in: Encyclopedia.

Glamorgan

(ɡləˈmɔːɡən) or

Glamorganshire

n
(Placename) a former county of SE Wales: divided into West Glamorgan, Mid Glamorgan, and South Glamorgan in 1974; since 1996 administered by the county of Swansea and the county boroughs of Neath Port Talbot, Bridgend, Rhondda Cynon Taff, Vale of Glamorgan, Merthyr Tydfil, and part of Caerphilly

Gla•mor•gan

(gləˈmɔr gən)

n.
a historic county in SE Wales, now part of Mid, South, and West Glamorgan. Also called Gla•mor′gan•shire` (-ˌʃɪər, -ʃər)
References in periodicals archive ?
Pupils from Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg in Barry came first in the Churchill National Public Speaking Competition for Schools run by the English Speaking Union.
Maintenance of Fire and Intruder Alarms for Abertawe Bro Morgannwg University LHB.
Mi ges gyfle wythnos dwytha, gan fod y brifwyl ym Mro Morgannwg, i ymweld ag Ewenni.
Iolo Morgannwg was founder of the Gorsedd of Bards, the Druid group who help organise the National Eisteddfod, and whose members include opera star Bryn Terfel, actor Ioan Gruffudd, and Welsh rugby legend Gareth Edwards.
The shamed academic resigned 48 hours before a disciplinary hearing at Pontypridd's Coleg Morgannwg in the wake of the Who Wants To Be A Millionaire?
Dyma ardal yr hanesydd a'r bardd adnabyddus Iolo Morgannwg.
MAE Cymunedau Gwledig Cymunedol, menter adfywio gwledig Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio cynllun peilot i roi cyfle i fusnesau roi cynnig ar gynnal digwyddiad dros dro ym Mae Dwnrhefn, Southerndown.
Maintenance of Fire & Intruder Alarms for Abertawe Bro Morgannwg University LHB.
Dros 150) (Choir Yrs 6 and under (Sch over 150) 1 Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Cylch Blaenau Tywi, Dwyrain Myrddin 2 Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg 3 Ysgol Gynradd Y Dderwen, Cylch Caerfyrddin, Gorllewin Myrddin Parti Deulais Bl.
Officers have recommended expanding Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, Barry's all-through Welsh language school, on its current site by almost 300 places.
Heno (S4C, 7pm) Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol, bydd tim Heno yn codi pac ac yn gadael y stiwdio yn Llanelli er mwyn cyflwyno''r rhaglen yn fyw o faes y Brifwyl ym Mro Morgannwg.
6 ac iau (Harp Solo Yrs 6 and under) 1 Efa Peak Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Cylch Y Fro, Caerdydd a'r Fro 2 David Ingham Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Cylch Abertawe, Gorllewin Morgannwg 3 Lili Ela Williams Ysgol Gynradd Bod Alaw, Cylch Bro Dulas, Conwy Unawd Gitar Bl.