Murza

(redirected from Morza)
Also found in: Wikipedia.

Mur´za


n.1.One of the hereditary nobility among the Tatars, esp. one of the second class.
References in periodicals archive ?
Contract awarded for Successive delivery of meat, fish and fruit of morza do zoo wroclaw sp.
Sroczynski, "Geological condition of revitalization and land development the "Biale Morza" on the terrains after "Solway" Krakow Soda Works," Geologia, vol.
Gwardie narodowe w wybranych panstwach Basenu Morza Srodziemnego, Warszawa: Fundacja Studiow Miedzynarodowych 2007, pp.
de Morza, actually comes out in print to defend the integrity of his published works, detailing in a long footnote some of those works wrongly attributed to him.
Troops arrested two men and seized weapons - including a gun with the nickname "Morza" inscribed on it - as well as four vehicles after the firefight.
Que maravilla, aunque sea con una morza safica, !ay, siiiiiiiiii!).
Rozcialem ziemie i twardy wegiel, i skaly, i lite lozysko morza, Zeszedlem tam, zeby badac dlugo I przynosze stamtad sprawozdanie, Dowodze, ze wszystko tam pozytywne i geste, I ze jest takie, jak wydaje sie dziecku.
Morza Mohamed, who lives near the airport, said: "I don't understand why the people of Afghanistan are so unlucky."
Najwyzsze stezenia TBBPA w organizmach ludzi i zwierzat odnotowuje sie w Chinach, co jest zwiazane z dieta bogata w ryby i owoce morza. Tetrabromobisfenol A moze ulegac bioakumulacji w organizmach zwierzat wodnych, w tym w cialach ssakow morskich, zgodnie z lancuchem troficznym [33].
Intensywnosc promieniowania UV przy powierzchni Ziemi zalezy od polozenia Slonca nad horyzontem (odleglosci katowej Slonca od horyzontu), szerokosci geograficznej (najwieksze natezenie w strefie rownikowej), wysokosci nad poziomem morza, pory roku i dnia, stopnia zachmurzenia i zamglenia, odbicia od powierzchni ziemi, zawartosci ozonu w atmosferze i zanieczyszczen powietrza [2,16,17].