Mudar

(redirected from Mudo)
Also found in: Acronyms, Wikipedia.

Mu´dar


n.1.(Bot.) Either one of two asclepiadaceous shrubs (Calotropis gigantea, and Calotropis procera), which furnish a strong and valuable fiber. The acrid milky juice is used medicinally.
References in periodicals archive ?
'Anodd' wrth drafod mudo, fod amaethyddiaeth wedi cyrraedd Ynysoedd Prydain oddeutu 4000 cyn Crist, fod metal wedi ein cyrraedd tua 2000 cyn Crist - bob tro ru'n fath - o Ewrop!
Semana 2 --Identificar las principales Cine mudo convencional caracteristicas de los films (1890-1920) de entretenimiento popular Lectura: Capitulo 1 de LAC durante el periodo mudo.
Does dim dwywaith ein bod yn cael ein siar o ramantu gyda'r dathliadau yma (roedd y dawnsio gwerin yna gyda'r Indiaid yn croesawu'r Cymry yn y dathliadau ym Mhorth Madryn yn ddigon rhyfedd), ond mi oedd Huw Edwards yn codi ambell i bwynt dilys yn ei raglen am hanes y mudo - fel yn ei ymweliad ag un Ty Te yn Nhrelew lle roedd y perchnogion yn gwneud gyrfa ddeche o wahodd pobl i weld y gwpan yr yfwyd ohoni gan y dywysoges Diana yn yr 80au (heb ei chyffwrdd ers hynny).
Una reflexion de Mary Pickford, una de las primeras grandes actrices del Hollywood mudo, ilustra el origen de nuestro proyecto: "Hubiera sido mas logico que el cine mudo se hubiese desarrollado a partir del sonoro y no al reves" (Pickford en Kerr, 1990: 2).
Scotland's M&Co, an independently owned fashion- and casual-wear label, has opened in The Dubai Mall and so has Turkey's Mudo City, which sells everything from fashion to furniture.
El amor es mudo, y su tiempo parece anterior o posterior porque esta arrancado del tiempo.
Mae mudo pryfetach, fodd bynnag, yn wahanol i fudo'r adar.