References in periodicals archive ?
I'll HaveA notherstay edon stronglyin Kentuckya ndt he Preakness buttheextradistan ce will bea nunk nown.
O povo q nunk foi numa aula nossa vai achar q nos somos todos EMOS.
SUJETOS Grupo 1 Grupo 2 Ejemplos Errores Errores Errores Nunk, llebava, ortograficos ortograficos en ortograficos son eterogeneo ambos dictados menos notorios, (manuscrito y a sin embargo maquina) existen.