OND


Also found in: Medical, Acronyms, Idioms, Wikipedia.

OND

(in Britain, formerly) abbreviation for
(Education) Ordinary National Diploma
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
Translations

OND

[ˌəʊɛnˈdiː] n abbr (British) (=Ordinary National Diploma) → BTS m(= brevet de technicien supérieur)
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005
References in periodicals archive ?
Ond roedd hanner pobolgaeth Cymru wedi dewis troi cefn ar yr Undeb Ewropeaidd hefyd, felly pam fydden nhw'n fwy tebygol o ddewis cefnogi cynnyrch o Gymru?
Ai dim ond fi oedd yn ei gweld yn rhyfedd fod rhaglen foreol Radio Cymru yn cael cyfweliad bob bore gyda Sion Corn drwy fis Rhagfyr?
Dyw cwn defaid ddim mor ddrwg fel arfer ond dwi wedi sylwi bod Del a chryn dipyn mwy o gnawd arni na chwn defaid fy mrawd.
Roedd ganddi ffansi gweld sioe Shen Yun yn yr Empire Theatre, ond dim ond ar y nos Sul roedd tocynnau call ar gael.
Credid bod bwgan neu hyd yn oed y diafol ei hun yn ymyrryd efo bywydau pobl yn yr ardal, ond yn y diwedd penderfynodd yr heddlu mai merch Pantywennol oedd yn gyfrifol am y rhwygo.
Wel, do, fel mae'n digwydd, ond mi fydd raid i chi wylio'r rhaglen er mwyn cael gweld sut wnes i'n union.
Y genhedlaeth hyn sy'n dal wrthi gan amlaf, ac ydi, mae hyn yn cynnwys nifer o ddarllenwyr yr Herald (dyw'r bobl iau ddim yn prynu papurau newydd - dim ond cael cip ar gopi eu rhieni/nain/ taid).
Mae'r rhannau doniol yn gallu bod yn dywyll iawn, ond mae hynny'n gweddu'n berffaith i'r cynnwys.
Oes, mae 'na swyddi sy'n mynnu bod rhywun yn sgwennu adroddiadau ac ati, ond mae 'na gymaint mwy o swyddi sydd ddim yn gofyn am y gallu i sgwennu - heblaw llenwi ambell ffurflen (neu holiadur).
Roedd y gwobrau fyddai'r David ifanc yn eu hennill mewn eisteddfodau lleol yn bres poced handi, ond roedd yn rhaid cael gyrfa i gynnal ei deulu ac aeth yn brentis saer coed.
Ond dim ond un all gipio teitl "Enillydd Ffasiwn Mecanic" gan dderbyn gwobr ariannol o PS3,000; cael bod yn wyneb cylchgrawn ceir Aston Martin, Vantage; cael eu hwyneb yn showroom ceir JD Classics yn Mayfair, Llundain; a modelu dillad i gwmni byd-eang Dickies.
A do, dwi wedi gwneud ambell gymal o'r Ln Las hebddi, ond dydi Ann (fy nghyd-feicwraig arferol) na finna ddim yn pedlo nes fyddwn ni'n chwythu.