Organy

Or´ga`ny


n.1.(Bot.) See Origan.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
* "czesci ciala i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty sluzace do jej przechowywania (kod 18 01 02),
Only since 1984 has sheet music began to be published (in the "Music of the Pomerania" series only one issue appeared: the score of Drugi koncert na organy, 8.
252 ot 27 iiunia 1942 o torn, chto ne podlezhali vyseleniiu sem'i, imeiushchie blizkikh rodstvennikov v riadakh Krasnoi Armii, prinimavshikh uchastie v partizanskikh otriadakh, izbrannykh v partiino-sovetskie organy i nagrazhdennykh ordenami i medaliami SSSR," LYA f.
Tsybin, Mech proletarskoi diktatury: Dal'nevostochnye organy GPU-OGPU v bor'be za ekonamicheskuiu bezopasnost' SSSR, Khabarovsk: Chastnaia kollekstiia, 2010.
FNC ale nevytvari novy clanek mezi organy NATO a clenskymi staty, protoze cile NDPP budou nadale pridelovany jednotlivym statum.
Superat, Organy administracji lokalnej w Anglii, Wroclaw 2001, p.
2001: Organy upravleniya khozyaistvennymi obshchestbami: pravovoi aspect.
Jak mohou narodni a nadnarodni organy toto prostredi zkvalitnit?
1, 1944-1948 (Moscow, 1997); Organy gosudarstvennoi bezopasnosti SSSR v Velikoi Otechestvennoi voine: sbornik dokumentov, thus far 10 vols., 1939-1944 (Moscow, 1995-2007); O.
Kultura muzyczna katedry siedleckiej: zabytkowe organy Dominika Biernackiego.
Bugai, Chrezvychainye organy sovetskoi vlasti: revkomy 1918-1921 [Extraordinary organs of Soviet power: the Revolutionary Committees, 1918-1921] (Moscow, 1990), pp.