Organy

Or´ga`ny


n.1.(Bot.) See Origan.
References in periodicals archive ?
See also Khristoforov, Stalingrad: Organy NKVD nakanune v dni srazheniia (Moscow: Moskovskie uchebniki, 2008), 88-89.
Tsybin, Mech proletarskoi diktatury: Dal'nevostochnye organy GPU-OGPU v bor'be za ekonamicheskuiu bezopasnost' SSSR, Khabarovsk: Chastnaia kollekstiia, 2010.
FNC ale nevytvari novy clanek mezi organy NATO a clenskymi staty, protoze cile NDPP budou nadale pridelovany jednotlivym statum.
2001: Organy upravleniya khozyaistvennymi obshchestbami: pravovoi aspect.
Jak mohou narodni a nadnarodni organy toto prostredi zkvalitnit?
1, 1944-1948 (Moscow, 1997); Organy gosudarstvennoi bezopasnosti SSSR v Velikoi Otechestvennoi voine: sbornik dokumentov, thus far 10 vols.
Kultura muzyczna katedry siedleckiej: zabytkowe organy Dominika Biernackiego.
Bugai, Chrezvychainye organy sovetskoi vlasti: revkomy 1918-1921 [Extraordinary organs of Soviet power: the Revolutionary Committees, 1918-1921] (Moscow, 1990), pp.
Isskustvennye organy chuvstv [Artificial sensory organs].
The quaint hamlet contains about a dozen detached houses set in their own grounds near a village green with a duck pond known as Organy Pool.
Wykonawca bedzie zobowiazany do wprowadzania i/lub opracowania na biezaco wszelkich zmian, ktre beda wynikaly z uwag merytorycznych zgloszonych przez organy nadrzedne uczestniczace w uzgadnianiu i wydawaniu decyzji
po vskrytiiu organizovannoi deiatel'nosti basmacheskikh elementov," 10 September 1941, in Organy gosudarstvennoi bezopasnosti SSSR v Velikoi Otechestvennoi voine: Sbornik dokumentov, 2, bk.