paczki

(redirected from Paczek)
Related to Paczek: paczki, Punchki

pacz·ki

 (po͝onch′kē)
n. pl. paczki
A round Polish pastry similar to a doughnut, usually filled with fruit and topped with sugar or icing.

[Polish pączki, pl. of pączek, bud, doughnut, diminutive of pąk, bud.]
References in periodicals archive ?
nr 6 do SIWZ) nie okresla inaczej, 2) paczek szczytowy przewodnika powinien byc wyraznie uformowany, 3) przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluz
Rozpoznawanie smierci mozgu w Rowinski W, Walaszewski J, Paczek (ed) Transplantologia kliniczna.
One of my school mates and a friend of more than 30 years is Ian Paczek.
Head there to try specialties such as Sernik (cheesecake), Makowiec (rolled poppy seed cake, a Christmas delicacy), Kopytka (doughnuts), and the famous Polish doughnut, Paczek, a hole-free round pastry stuffed with jam, chocolate or cheese.
Grzegorz Paczek said: "I noticed the child looked a bit off balance and began to fall forward.
Lord Derby's spokeswoman Rebekah Paczek said: "Newmarket is a growing economy with improving cultural and retail destinations, as well as the growth of the horseracing industry.
The majority of living donors report very positive outcomes after donation including their physical and emotional status (Ciszek, Paczek, & Rowinski, 2003).
Contract award notice: zawarcie umowy realizacyjnej na podstawie umowy ramowej na swiadczenie uslug pocztowych-doreczanie i odbir paczek pocztowych (19 czesci)-vi postepowanie.
Our proposals at Hatchfield Farm will deliver high-quality housing with accessible public open space, pedestrian and cycling access with the potential to generate economic growth in Newmarket, and provide much-needed market and affordable housing," said Rebekah Paczek of Snapdragon Consulting, which has written to Chambers suggesting a meeting.
listowych i paczek pocztowych oraz zwrotw przesylek po wyczerpaniu mozliwosci ich doreczenia lub wydania
Contract award notice: swiadczenie uslug doreczania i odbuioru paczek pocztowych oraz przesylek kurierskich na terenie warszawy, obszar: zoliborz, wola 3 oraz mokotw 2.