Penki


Also found in: Encyclopedia.
Related to Penki: SkyNET

Penki

(ˈpɛnˈtʃiː)
n
(Placename) a variant transliteration of the Chinese name for Benxi
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Ben•xi

(ˈbœnˈʃi)

also Penchin.
a city in E Liaoning province, in NE China. 792,401.
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Tyrimui pasirinkti penki alternatyvus jungimo budai, kuriu iUdestymas pateiktas 3 lenteleje.
Busy non-retired diplomats could watch it via live broadcast by Penki TV or find it on YouTube.
Zuperkos, stilius, kaip tikslinga kalbos priemoniu atranka ir organizacija, yra priklausoma nuo autoriaus, kalbos vartojimo srities bei situacijos, turinio ir kalbejimo akto funkciju, tad remiantis iprastais vartojimo srities ir funkcijos kriterijais, lietuviu bendrineje kalboje skiriami penki funkciniai stiliai (mokslinis, administracinis, publicistinis, snekamasis, meninis), kuriuos priimta skaidyti smulkiau i postilius ir zanrus (Zuperka 2005: 56).
Visi sie penki elementai, kaip matyti pateiktame modelyje, remiantis Kehinde, parodo, kad siekiama tikslo--informuoti, itikinti, priminti ir diferencijuoti.
Pirmine Altman lygti sudare 22 kintamieji, is kuriu, atlikus analize, modelyje liko penki. Pirmasis Altman modelis, vadinamas Z modeliu, atrodo taip (Altman 1968):
Igyvendinti penki Europos Scjungos mokslines programos projektai: COST C18, COST 859, COST FA0905, COST 639, COST ES0805.
Penki ekspertai is ivairiu Europos saliu, vadovaujami Graikijos atvirojo universiteto viceprezidento ir aukstojo mokslo kokybes vertinimo agenturos prezidento architekturos profesoriaus Spyros Amourgio, atliko issamu Lietuvos architekturos krypties studiju programu audita.
Digit recognition in many areas of life is essential, for example, in the bank operations, etc., therefore the names of Lithuanian digits "nulis", "vienas", "du", "trys", "keturi", "penki", "sesi", "septyni", "astuoni", "devyni" have been chosen for the experiments with the already mentioned German, English, French and Spanish language recognizers.
Sostineje buvo penki urbanistikos, dvidesimt penki architekturos ir desimt pastatu--istorijos paminklu, atitinkanciu tyrimo objekta.
Isskiriami penki pagrindiniai produkto kurimo budai: konservatyvusis, perduodantis, holistinis, ribotai atviras, visiskai atviras.