pilaf

(redirected from Perlau)
Also found in: Thesaurus.

pi·laf

or pi·laff  (pĭ-läf′, pē′läf′) also pi·lau (pĭ-läf′, -lô′, -lou′, pē′läf′, -lô′, -lou′)
n.
A steamed rice dish often with meat, shellfish, or vegetables in a seasoned broth.

[Ottoman Turkish pilâv (Modern Turkish pilaf), from Persian pilāw, pilaw, from Hindi pulāv, ultimately from Sanskrit pulākaḥ, ball of cooked rice, probably of Dravidian origin; akin to Tamil puṛukkal , cooked rice.]

pi•laf

or pi•laff

(ˈpi lɑf, pɪˈlɑf)

also pilau,n.
a Middle Eastern dish of rice cooked in bouillon, sometimes with meat or shellfish.
[1925–30; < Turkish pilâv < Persian pilāw]
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.pilaf - rice cooked in well-seasoned broth with onions or celery and usually poultry or game or shellfish and sometimes tomatoespilaf - rice cooked in well-seasoned broth with onions or celery and usually poultry or game or shellfish and sometimes tomatoes
dish - a particular item of prepared food; "she prepared a special dish for dinner"
bulgur pilaf - pilaf made with bulgur wheat instead of rice and usually without meat
Translations
pilahviriisi

pilaf

pilaff [ˈpɪlæf] npilaf m
References in periodicals archive ?
O'r "perlau cudd" i'r "enwau sy'n arwain y gad ers tro byd", un peth sy'n disgleirio drwy'r cyfan yw mwynhad yr awdur.
Dyma fodd i'r di-Gymraeg gael blas, aperitif, gafael dwylo cyn y naid - a darganfod y perlau pop o'r Trwynau Coch i Llwybr Llaethog.
Doedd dim rhaid cymeryd "ochr", doedd dim rhaid poeni gormod am safbwyntiau gwleidyddol (heblaw am y darn Waitrose) a chafwyd diwrnod hyfryd iawn yn darganfod perlau bach o amgylch Mn.
Ymysg y perlau yn y stori, ac mae gormod i'w rhestru yma, yw'r ffordd y mae'n adrodd wrth Sion fel yr oedd pethau slawer dydd cyn - wel, weda i ddim llawer mwy na hynny rhag sbwylio'r rhai sydd heb ei darllen.
Byddaf yn dilyn yr arlunydd Banksy a'r cerddor Brian Eno ar Twitter a wyddoch chi be' - mae'r ddau yn datgan perlau o ddoethineb sawl gwaith y dydd ar eu llinell amser.
Mewn wystrys hefyd rydan ni'n cael y perlau, ac mi fydd pobl a phlant yn plymio am y cregyn arbennig yma sy'n tyfu fel arfer mewn dyfroedd cynnes yn y trofannau.
Mi gawn glywed am yrfa Elfair a'i llongyfarch ar noson cyhoeddi ei chryno ddisg cyntaf 'Perlau Pefriol' yn Oriel Tonnau, Pwllheli.
Dyma gyfrol sy'n llawn perlau o'n hanes llyfryddol a llenyddol, gyda storiau am Saunders Lewis a'r athrylith Ieuan Fardd ymhlith eraill.
Rydych yn siwr o fod yn gyfarwydd 'i ganeuon - mae o wedi bod wrthi ers ei ddyddiau ysgol yn Sir Gaerfyrddin yn niwedd y 1960au, pan oedd yn aelod o'r grwep y Perlau Taf.
mae'r rhestr yn un faith, ac mae'n dal i gynhyrchu perlau cofiadwy, fel sy'n amlwg ar eu CD ddiweddaraf, EP tair can a recordiwyd yn wreiddiol fel sesiwn ar gyfer BBC Radio Cymru.
Eban and Ella, brother and sister from Aberdaron came third in the action song section Perlau Amlwch came first in the Hip pop/Disco for groups years 7, 8 and 9.
Mae rhagoriaeth yn parhau i fod wrth galon y gwobrau hyn, gan ddatgelu perlau cudd yn ein cymuned busnes, yn codi mentrau uwchlaw eu cystadleuwyr ac yn profi eu bod yn haeddu pob cydnabyddiaeth.