frenulum

(redirected from Phren)
Also found in: Medical, Encyclopedia.

fren·u·lum

 (frĕn′yə-ləm)
n. pl. fren·u·la (-lə)
1. Anatomy A small frenum.
2. Entomology A bristly structure on the hind wings of certain moths and butterflies that holds the forewings and hind wings together during flight.

[New Latin frēnulum, diminutive of Latin frēnum, bridle; see frenum.]

frenulum

(ˈfrɛnjʊləm)
n, pl -la (-lə)
1. (Zoology) a strong bristle or group of bristles on the hind wing of some moths and other insects, by which the forewing and hind wing are united during flight
2. (Zoology) a small fraenum
[C18: New Latin, diminutive of Latin frēnum bridle]

fren•u•lum

(ˈfrɛn yə ləm)

n., pl. -la (-lə).
1. a small frenum.
2. a strong spine or group of bristles on the hind wing of many butterflies and moths, projecting beneath the forewing and serving to hold the two wings together in flight.
[1890–95; < New Latin]
fren′u•lar, adj.
Translations

fren·u·lum

n. L. frenulum, pliegue membranoso que impide los movimientos de un órgano o parte;
___ of the tonguefrenillo de la lengua.
References in periodicals archive ?
coincidian en que diaphragma ([phrase omitted]) era sinonimo de phren ([phrase omitted]), el que se usaba casi siempre en plural, phrenes ([phrase omitted]) cuyo significado era mente, ya que diafragma se asocio con el lugar donde se asientan las pasiones y la inteligencia (Cortes & Urena).
Mae'r disgyblion yn yr ysgol yn tueddu i wrando arni a'i pharchu, mwy na thebyg gan eu bod nhw ofn hi a'i phren mesur
ERS canrifoedd mae coed a choedwigoedd wedi dod a manteision lawer i ffermwyr a'r gymdeithas ehangach: lloches a chysgod, coed tan a phren, bwyd hanfodol a neithdar i bryfed peillio, rheoli a chynnal cyflenwadau dwr, rheoleiddio llif llifogydd, a darparu cynefin ar gyfer bywyd gwyllt, i enwi rhai.
You who shake the earth, Kareie girded with flaming serpents; Abraxas, great divinity, known for the name of the cosmos, 30 Its axis and its pattern and those icy lights the Bears scatter down-- Come, yes, and Phren, whose power is that much greater than mine [dagger] .
Se lee en Medea, verso 38: "Su alma es violenta y no soportara el ultraje"; la palabra que usa Euripides es phren (mente) ella no hace uso de la razon, se refiere aqui a la "razon-logica" no al logos efectista euripidiano.
Es un termino griego que, etimologicamente, se divide en dos palabras: skhizein (separar) y phren (mente).
Yn lle mod i yn treulio hanner awr cyn pacio bob anrheg yn chwilota ym mhob stafell am y selotp (a''r siswrn, a beiro, a rwber, a phren mesur) - fyddai modd i mi gael cyflenwad o''r pethau hyn yn fy nesg, a NEB YN EI DWYN Byddai hynny yn lleihau straen yr weyl yn ddirfawr.
Outro termo relacionado com a vida psiquica seria phren (ou phrenes, no plural).
La palabra se deriva de dos raices griegas: schizo, que significa rasgar o separar, y phren, que significa el intelecto o la mente, y fue usada para referirse a una disfuncion emocional.
Y, por tanto, pareceria que Homero y Hesiodo podrian entender que los versos son "respirados" en su thumos o phren por la Musa (o Musas) por medio de una substancia material.