Plaid Cymru

(redirected from Plaid Genedlaethol Cymru)
Also found in: Encyclopedia.

Plaid Cymru

(ˌplaɪd ˈkʌmrɪ)
n
(Government, Politics & Diplomacy) the Welsh nationalist party
[C20: Welsh, literally: party of Wales]
References in periodicals archive ?
Flwyddyn wedi sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru, roedd cangen yn Nhalysarn ac iddi gant o aelodau.
Y mae'r prif sylw ar ail hanner y ganrif honno, ond ceir deunydd difyr yn ogystal am ffurfio Plaid Genedlaethol Cymru yn 1925 a datblygiad cynnar y blaid.
Dwi am fod yr un mor ddi-duedd efo gornest sydd am gyrraedd ei huchafbwynt yn ystod yr wythnosau nesaf, sef Arweinyddiaeth Plaid Genedlaethol Cymru.
Who, 100 years ago, could have predicted the development of Welsh nationalism during the twentieth century or paid much interest to the establishment of Plaid Genedlaethol Cymru in 1925 (later to become Plaid Cymru)?
Plaid fechan oedd Plaid Genedlaethol Cymru, plaid lengar, ddiwylliedig, deuluol, nes y cafwyd y bygythiad gan Gyngor Dinas Lerpwl i foddi pentref Capel Celyn.
Felly dwi wedi penderfynu cynnig fy enw fy hunan ar gyfer Llywyddiaeth Plaid Genedlaethol Cymru.
Plaid Genedlaethol Cymru, to give it its proud baptismal name, has to mark out a clear road map toward a sovereign Welsh Republic and not leave us lost in an ambiguoussemantic maze which only confuses the electorate and gives live ammunition to the negative scaremongers who feed on our fear and ignorance.
Yn 1924 sefydlodd Fyddin Ymreolwyr Cymru a daeth yn ysgrifennydd cyntaf Plaid Genedlaethol Cymru yn 1925.