Plenitudinary

Plen`i`tu´di`na`ry


a.1.Having plenitude; full; complete; thorough.