Priacanthus arenatus


Also found in: Thesaurus.
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Priacanthus arenatus - brightly colored carnivorous fish of western Atlantic and West Indies waters
percoid, percoid fish, percoidean - any of numerous spiny-finned fishes of the order Perciformes
genus Priacanthus, Priacanthus - type genus of the Priacanthidae
Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc.
References in periodicals archive ?
0.00 0.03 0.09 Pomacanthus arcuatus 0.00 0.05 0.03 Haemulon album 0.11 0.00 0.00 Gymnothorax moringa 0.03 0.00 0.09 Myripristis jacobus 0.10 0.00 0.00 Aulostomus maculatus 0.01 0.00 0.03 Epinephelus adscensionis# 0.01 0.00 0.00 Balistes vetula 0.01 0.03 0.03 Epinephelus guttatus# 0.03 0.00 0.00 Haemulon melanurum 0.00 0.05 0.00 Lutjanus analis# 0.05 0.00 0.00 Priacanthus arenatus 0.00 0.03 0.00 Seriola dumerili# 0.01 0.00 0.03 Lachnolaimus maximus# 0.00 0.00 0.00 Seriola spp.# 0.00 0.00 0.00 Acanthurus coeruleus 0.00 0.00 0.03 Lutjanus buccanella# 0.00 0.00 0.03 Lutjanus campechanus# 0.00 0.00 0.03 Lutjanus griseus# 0.00 0.00 0.03 Monacanthus tuckeri 0.00 0.00 0.03 Opsanus spp.
FREITAS & AMARAL (2011) desenvolveram um protocolo para o peixe olhode-cao (Priacanthus arenatus) abrangendo cinco grandes criterios de qualidade, divididos em onze atributos de qualidade, ou seja, Aspecto Geral (brilho, cor da pele, firmeza da carne), Olhos (forma, cor da iris e pupilas), Branquias (cor e odor), Abdomen (cor e odor) e Nadadeiras (aparencia).
Squatinidae Argentine conger Conger orbignianus, Congridae Myrophis punctatus, Ophichthidae Raneya brasiliensis Ophidiidae Argentine croaker Umbrina canosai Sciaenidae Argentine goatfish Mullus argentinae Mullidae Argentine hake Merluccius hubbsi Phycidae Argentine red shrimp Pleoticus muelleri Penaeidae Argentine stiletto Artemesia longinaris Penaeidae shrimp Atlantic bigeye Priacanthus arenatus Priacantidae Banded croaker Paralonchurus brasiliensis Sciaenidae Blue runner Caranx crysos Carangidae Bluewing searobin Prionotus punctatus Triglidae Brazilian codling Urophycis brasiliensis Phycidae Brazilian flathead Percophis brasiliensis Percophidae Codling Urophycis mystacea Phycidae Comb grouper Mycteroperca bonaci, M.
0 0 0 0 0 Ophioscion adustus 1 10 2 0 0 +Phrynelox scaber 0 0 0 0 0 Ophichthys cruentifer 15 4 2 0 0 +Polydactylus octonemus 0 0 0 0 0 Pomadasys croco 0 1 0 0 0 +Porichthys plectrodon 2 0 0 0 0 +Prepilus paru 0 0 3 0 0 Priacanthus arenatus 0 0 0 0 0 P.