Pryan

Pry´an


n.1.(Mining) See Prian.
Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
Also present were MENA Golf Tour Chair Mohammed Juma Buamaim, and AMEX CEO Pryan Attygale and COO Fahad Al Guthami.
JONES Elwyn (Pryan) Yn dawel yn Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin ar dydd Iau Mai 14, 2015, Elwyn, yn 85 mlwydd oed; priod addfwyn a cariadus y diweddar Morfydd, tad annwyl a hwyliog Jane a Gwyn, tadcu arbennig Sion, Llyr a Ifan.
He was predeceased by his parents, John and Josephine (Grzybowski) Knapik, also twin infant children; three sisters, Mary Misiaszek, Virginia Pawelczyk, Stacia Pryan, and two brothers, Joseph and Felix Knapik.