puha


Also found in: Thesaurus, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

puha

(ˈpuːhɑː)
n
(Plants) NZ another name for sow thistle
[Māori]
References in periodicals archive ?
5) Cristina Puha, "Pozitia lui Iancu Flondor fata de noile realitati politice ale Regatului Roman (1918-1924)", in Analele Bucovinei, VII, 2, Bucuresti, 2000, pp.
Seetottu oleme meie ja eelnimetatud piiskop Dietrich suurema kindluse jaoks selle kirja kulge oma pitseri riputanud, mis on antud Tartu lossis, meie Issanda aastal tuhat kolmsada uheksakummend kaheksa puha neitsi Margareta paeval.
Higher levels were found only in concentrations of oil products in the rivers of North-East Estonia, which exceed the limit values established in Estonia (in the Puha River < 10-78 [micro]g/L and in the Selja River < 10-73 [micro]g/L).
Otepaa linnuses oli kindlasti kabel, aga see kandis hoopis Puha Miikaeli nime.
aasta parandiraamatu sissekandele lisatud markusest selgub, et Puha Olavi vikaariat peeti "Issanda Ihu ees".
Kui Puha Cuthbert laks pakku vaikesel saarel paiknevasse eraklasse, oli tema eesmargiks tagasitombumine ilmalikust maailmast ja liigse tahelepanu Ailtimine.
Tema oli see, kes rakendas Gruusia kaitsepuhaku, lohega voitleva Puha Juri oma sojakate voimu- ja rahvuslike ambitsioonide teenistusse.
Kuramaa kubermangu osas oleks loetelu jargmine: Dobele--Doblen, Kalnamuiza--Hofzumberge, Bauska--Bauske, Grobina--Grobin, Durbe--Durben, Selpils--Selburg, Altene--Altona, Tukums--Tuckum, Jaunpils--Neuenburg, Kandava--Kandau, Nurmuiza--Nurmhusen, Aizpute--Hasenpoth, Alsunga--Alschwangen, Valtaiki--Neuhausen, Embute--Ambothen, Jamaika Kloostri Puha Peetri kirik--Jamaickensche (nuud Kloostri Puha Peetruse kirik), Ventpils--Windau, Piltene--Pilten, Edole--Edwahlen ja Dundaga--Dondangen.
Some areas are also represented by two informants (indicated by the number after the parishes): Kihelkonna (2 informants), Mustjala, Karla, Kaarma, Puha (2 informants), Valjala, Karja (2 informants), and Jaani.