Grand pensionary

(redirected from Raadpensionaris)
See under Pensionary.
- Holland.
the title of the prime minister, or or president of the Council, of Holland when a republic.

See also: Grand, Pensionary

Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co.
References in periodicals archive ?
(46.) National Archives, The Hague (hereafter NA), Raadpensionaris Van de Spiegel 539, 'Memorie waarin beredeneerd worden de oorzaken van het verval der publyke finantien, en van de welvaart in de provintie Zeeland', pp.