referendary

(redirected from Referendarii)
Also found in: Legal.

referendary

(ˌrɛfəˈrɛndərɪ)
n, pl -ries
1. (Government, Politics & Diplomacy) a referee who resolves disputes or makes decisions
2. (Historical Terms) obsolete someone who delivered the royal answer to petitions or requests in former times
Translations
References in periodicals archive ?
Secretarius, Promotor iustitiae, Defensor vinculi, Promotores iustitiae Substituti, utpote Administri maiores, necnon Referendarii a Summo Pontifice nominantur.
Referendarii ornari debent laurea doctorad in iure canonico necnon honestate vitae, prudentia et iuris peritia enitere.
In Congressu Praefectus decisionem fert, intervenientibus Secretario, Promotore iustitiae, Defensore vinculi et Promotoribus iustitiae Substitutis necnon aliis forte ad munus promotoris iustitiae vel defensoris vinculi in causis pertractandis deputatis, adstante Praeposito Cancellariae; ad eum invitari possunt, de iudicio Praefecti, Referendarii quorum praesentia utilis censetur.