Resplendishing

Re`splen´dish`ing


a.1.Resplendent.