Gwynedd

(redirected from Rhiwen)
Also found in: Encyclopedia.

Gwynedd

(ˈɡwɪnɛð)
n
(Placename) a county of NW Wales, formed in 1974 from Anglesey, Caernarvonshire, part of Denbighshire, and most of Merionethshire; lost Anglesey and part of the NE in 1996: generally mountainous with many lakes, much of it lying in Snowdonia National Park. Administrative centre: Caernarfon. Pop: 117 500 (2003 est). Area: 2550 sq km (869 sq miles)
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Gwyn•edd

(ˈgwɪn ɛð)

n.
a county in NW Wales. 236,000; 1493 sq. mi. (3866 sq. km).
Random House Kernerman Webster's College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Faint sy'n gwybod heddiw tybed beth yw tarddiad enwau llecynnau ar Moel Rhiwen fel Pantiau Lladron, Maes Meddygon a'r Afon Goch?
Yn dawel yng nghwmni ei theulu yng Nghartref Nyrsio Penisarwaun, yn dilyn gwaeledd hir, ac o Gwenallt, 31 Bro Rhiwen, Rhiwlas yn 89 mlwydd oed.
Dyma'r gyntaf mewn cyfres newydd, achlysurol, o'i atgofion a'i straeon RWYF wedi bod yn eithriadol o ffodus ar hyd y blynyddoedd, nid yn unig i gael fy magu mewn tyddyn o'r enw Cae'r Ty wrth droed Moel Rhiwen, Deiniolen, ond hefyd i gael iechyd i fwynhau cwmpeini llawer i un eithriadol o ddifyr ei sgwrs a'i diddordebau.
Just hours before the raid at the Londis store in Llanberis on St David's Day last year Rhodri Cynfal ab Eilian, of Bro Rhiwen, Rhiwlas near Bangor had been the getaway driver when another man tried to steal cash from a pedestrian in Rhiwlas.
Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn ei gartref, Gwyndy Rhiwen, Deiniolen, yn 67 mlwydd oed.
Peacefully at Ysbyty Gwynedd Bangor after a long battle, bravely borne, of 21 Bro Rhiwen, Rhiwlas aged 61 years.
January 6th, 2012, peacefully in the presence of her family at Ysbyty Gwynedd, Bangor and of 1 Bro Rhiwen, Rhiwlas, Bangor aged 68 years.