Robben Island

(redirected from Robbeneiland)
Also found in: Encyclopedia.

Robben Island

(ˈrɒbən)
n
(Placename) a small island in South Africa, 11 km (7 miles) off the Cape Peninsula: formerly used by the South African government to house political prisoners
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
References in periodicals archive ?
Panorama, wat op Robbeneiland afspeel, is vir die eerste keer by die Grahamstadfees in 1987 opgevoer.
Op daardie stadium het sy inligting oor menseregteskendings bymekaar gemaak en onderhoude met regsgeleerdes gevoer wat aangehoudenes op Robbeneiland verteenwoordig het.
Ons lees van Aucamp se eteafsprake en tafelgesprekke; sy ontmoetings met vriende en kollegas; die voorbereidings wat hy tref vir sy radiopraatjies oor musiek; die boeke wat hy vir publikasie voorberei; sy reise na Robbeneiland, Namibie, Piketberg en Witsand.
All these years on Robbeneiland and when he comes out, he can't even get a cuddle in the night.