Romeine


Also found in: Wikipedia.

Ro´me`ine


n.1.(Min.) A mineral of a hyacinth or honey-yellow color, occuring in square octahedrons. It is an antimonate of calcium.
References in periodicals archive ?
Romeine 8:6 stel: "For to be carnally minded, is death; but to be spiritually minded, is life and peace" (King James Bible).
Nagri se fanatiese haat teenoor die Perse het ook deurentyd herinner aan Simon van Cirene se haat teenoor die Romeine en Piso se haat teenoor Tiberius.
Dit bly al hoop in die wereldorde wat hy om hom sien vergaan in boosheid, met die belofte van die opkoms van 'n nuwe ryk, die Romeine .
In die eerste aantekening op hierdie bladsy skryf Opperman byvoorbeeld neer "geweld: Grieke onderling; Perse, Romeine, Turke, Duitsers/ oorloe" wat herkenbaar is as 'n tentatiewe formulering van reels 28 tot 30 van die finale teks (vergelyk addendum 2).
1]a geweld oor sy land: eie mense, Perse, Romeine, Turke, Duitsers [M.
Hy was dus alleen met hierdie angs wat verder versterk is toe hy eindelik hulp gaan soek in Romeine 1.
108) Ook begraafplase is veelseggend: by die Germane en die Romeine, die Portugese, in Bolivia en Madagaskar, ensovoort.
Jode het die verwagting gehad dat hulle van die onderdrukkende regime van die Romeine verlos gaan word.