sket


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

sket

(skɛt)
vb (tr) , skets, sketting or sketted
1. to splash (water)
2. to splash (someone with water)
[perhaps from Old Norse skjóta to shoot]

sket

(skɛt)
n
derogatory slang Brit a promiscuous girl or woman
[C20: origin unknown]

sket


Past participle: sketted
Gerund: sketting

Imperative
sket
sket
Present
I sket
you sket
he/she/it skets
we sket
you sket
they sket
Preterite
I sketted
you sketted
he/she/it sketted
we sketted
you sketted
they sketted
Present Continuous
I am sketting
you are sketting
he/she/it is sketting
we are sketting
you are sketting
they are sketting
Present Perfect
I have sketted
you have sketted
he/she/it has sketted
we have sketted
you have sketted
they have sketted
Past Continuous
I was sketting
you were sketting
he/she/it was sketting
we were sketting
you were sketting
they were sketting
Past Perfect
I had sketted
you had sketted
he/she/it had sketted
we had sketted
you had sketted
they had sketted
Future
I will sket
you will sket
he/she/it will sket
we will sket
you will sket
they will sket
Future Perfect
I will have sketted
you will have sketted
he/she/it will have sketted
we will have sketted
you will have sketted
they will have sketted
Future Continuous
I will be sketting
you will be sketting
he/she/it will be sketting
we will be sketting
you will be sketting
they will be sketting
Present Perfect Continuous
I have been sketting
you have been sketting
he/she/it has been sketting
we have been sketting
you have been sketting
they have been sketting
Future Perfect Continuous
I will have been sketting
you will have been sketting
he/she/it will have been sketting
we will have been sketting
you will have been sketting
they will have been sketting
Past Perfect Continuous
I had been sketting
you had been sketting
he/she/it had been sketting
we had been sketting
you had been sketting
they had been sketting
Conditional
I would sket
you would sket
he/she/it would sket
we would sket
you would sket
they would sket
Past Conditional
I would have sketted
you would have sketted
he/she/it would have sketted
we would have sketted
you would have sketted
they would have sketted
References in periodicals archive ?
Following a recommendation from ExxonMobil engineers, the metallurgical plant switched to Mobil Vacuoline 133 to protect the bearing in its SKET rolling mill.
McKinsey: As a maker of heavy machinery, your company - SKET - is part of the manufacturing sector, which was the mainstay of the economy in the former German Democratic Republic.
Dit is te betwyfel of die insluiting van 'n skets op bladsy 47 pas by De Vos se belofte dat net mooi en edele dinge in die bundel kwytgeraak sal word.
Veral een skets van Postma word deeglik gedekonstrueer deur Jansen.
Instead of rhyming slang, young people of British Asian and British white origin are using Bangladeshi words such as nang for good and skets for slippers.
n Skets uit die getroude lewe", waarin zij op ironische wijze beschrijft water gebeurt als een plichtsgetrouwe echtgenote en moeder's ochtends vroeg de inspiratie in zich voelt opbruisen om te schrijven en de hele wereld met een pennenstreek te veranderen.
in 1976, 'n satiriese skets oor die Afrikaner se "heilige geskiedenis", aangesien die Slag van Magersfontein 'n skitterende Boereoorwinning in Desember 1899 was.
Die openingsgedig van die tweede afdeling skets die ontstaan van die groep gedigte rondom Da Gama, en bind terselfdertyd elemente van die twee afdelings saam: die skooltaak van haar kind prikkel die ma se nuuskierigheid oor Da Gama en veral oor sy vrou Catharina de Artaide "wat Vasco se swerflus later / met sewe kinders laat bedaar".
Klopper skets die verhaal van Fokofpolisiekar op 'n aangrypende wyse en dit is veral die binne-inligting wat sy as musiekjoernalis kon insamel, waarin hierdie teks se waarde le.
Pinkster" (124) bied 'n nugter, ekonomiese skets van die grootvader vir wie geloof deel van sy daaglikse roetine is; die blik op dodelike roetine in "Die moeitelose selfmoord van dominee De Waal" (126) getuig weer van 'n skerp waarnemer wat die kern van 'n saak moeiteloos deurgrond.
Die 67 essays en vertellings in die bundel verteenwoordig meestal outobiografiese gegewens van die Serfontein- en Krogfamilies, maar skets terselfdertyd 'n wyer doek waarteen hierdie gegewens geinterpreteer kan word.
stof vir skets en verhaal; vir die taalondersoeker [.