sket


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

sket

(skɛt)
vb (tr) , skets, sketting or sketted
1. to splash (water)
2. to splash (someone with water)
[perhaps from Old Norse skjóta to shoot]

sket

(skɛt)
n
derogatory slang Brit a promiscuous girl or woman
[C20: origin unknown]

sket


Past participle: sketted
Gerund: sketting

Imperative
sket
sket
Present
I sket
you sket
he/she/it skets
we sket
you sket
they sket
Preterite
I sketted
you sketted
he/she/it sketted
we sketted
you sketted
they sketted
Present Continuous
I am sketting
you are sketting
he/she/it is sketting
we are sketting
you are sketting
they are sketting
Present Perfect
I have sketted
you have sketted
he/she/it has sketted
we have sketted
you have sketted
they have sketted
Past Continuous
I was sketting
you were sketting
he/she/it was sketting
we were sketting
you were sketting
they were sketting
Past Perfect
I had sketted
you had sketted
he/she/it had sketted
we had sketted
you had sketted
they had sketted
Future
I will sket
you will sket
he/she/it will sket
we will sket
you will sket
they will sket
Future Perfect
I will have sketted
you will have sketted
he/she/it will have sketted
we will have sketted
you will have sketted
they will have sketted
Future Continuous
I will be sketting
you will be sketting
he/she/it will be sketting
we will be sketting
you will be sketting
they will be sketting
Present Perfect Continuous
I have been sketting
you have been sketting
he/she/it has been sketting
we have been sketting
you have been sketting
they have been sketting
Future Perfect Continuous
I will have been sketting
you will have been sketting
he/she/it will have been sketting
we will have been sketting
you will have been sketting
they will have been sketting
Past Perfect Continuous
I had been sketting
you had been sketting
he/she/it had been sketting
we had been sketting
you had been sketting
they had been sketting
Conditional
I would sket
you would sket
he/she/it would sket
we would sket
you would sket
they would sket
Past Conditional
I would have sketted
you would have sketted
he/she/it would have sketted
we would have sketted
you would have sketted
they would have sketted
References in periodicals archive ?
Dit is te betwyfel of die insluiting van 'n skets op bladsy 47 pas by De Vos se belofte dat net mooi en edele dinge in die bundel kwytgeraak sal word.
n Skets uit die getroude lewe", waarin zij op ironische wijze beschrijft water gebeurt als een plichtsgetrouwe echtgenote en moeder's ochtends vroeg de inspiratie in zich voelt opbruisen om te schrijven en de hele wereld met een pennenstreek te veranderen.
stof vir skets en verhaal; vir die taalondersoeker [.
Die openingsgedig van die tweede afdeling skets die ontstaan van die groep gedigte rondom Da Gama, en bind terselfdertyd elemente van die twee afdelings saam: die skooltaak van haar kind prikkel die ma se nuuskierigheid oor Da Gama en veral oor sy vrou Catharina de Artaide "wat Vasco se swerflus later / met sewe kinders laat bedaar".
Klopper skets die verhaal van Fokofpolisiekar op 'n aangrypende wyse en dit is veral die binne-inligting wat sy as musiekjoernalis kon insamel, waarin hierdie teks se waarde le.
met 'n pragtige skets daarby, verklap ook iets verder van die rol van die digter.
Die 67 essays en vertellings in die bundel verteenwoordig meestal outobiografiese gegewens van die Serfontein- en Krogfamilies, maar skets terselfdertyd 'n wyer doek waarteen hierdie gegewens geinterpreteer kan word.
Ek skets eers die huidige negatiewe persepsies van die humaniora en die faktore wat huile in Suid-Afrika beperk.
Die redakteurs verduidelik in 'n nawoord die aard van hulle aanpassings, en skets 'n kort geskiedenis van hoe dit gekom het dat hierdie verhandeling uiteindelik as boek uitgegee is.
Onder die titel van elke skets word die plek waaroor dit gaan asook die maand en jaartal van die skrywer se besoek, vermeld.
Ek skets 'n intellektuele profiel van 'n oeuvre, met inagneming van die volgorde waarin Louw se werk tot ons gekom het.
Die herwin van verlore waardigheid--die historiese drama in Zoeloe Hierdie artikel skets kortliks die geskiedenis van Afrikataalletterkundes soos gestimuleer deur sendelinge en gevorm deur Bantoe-onderwys.