Sanitarist


Also found in: Medical.

San´i`ta`rist


n.1.A sanitarian.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
23) Pataljon pidi koosnema 200 reamehest (50 meest igasse roodu), komandorist ja tema adjutandist, neljast roodukomandorist, neljast nooremohvitserist, kaheksast reavanemast, majandusulemast, asjaajajast, arstist, velskrist, neljast sanitarist, kahest kirjutajast, varahoidjast ning viiest riide-ja toidumoonaga varustajast--kokku 234 meest.