Seid

(redirected from Seidr)
n.1.A descendant of Mohammed through his daughter Fatima and nephew Ali.
References in periodicals archive ?
8kg o lwyn porc o fochyn pedigri Cymreig sydd wedi'i fagu'n draddodiadol, a'r cig wedi'i rowlio a'i glymu 2 ewin garlleg, wedi'u sleisio'n denau iawn bwnsiad bach o rosmari, wedi'i rannu'n sbrigau bach 3 deilen llawryf, wedi'u rhwygo 1 winwnsyn, wedi'i dorri'n fras 1 moronen fawr, wedi'i thorri 1 afal coginio, wedi'i bilio, ei chwarteru, tynnu'r canol a'i sleisio'n fras 2 lwy fwrdd o flawd plaen 100ml o seidr o Gymru?
The 46-year-old, whose online name was Kai Seidr, had two barn owl heads in jam jars, a pendant made from a tawny owl foot and another artefact made from a buzzard wing.
Ar gyfer 4 | Paratoi 15 munud Coginio 10 munud Cynhwysion 250g o gig cranc Bae Ceredigion 3 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau 6 llwy fwrdd o friwsion bara ffres 2 llwy fwrdd o bersli ffres, wedi'i dorri'n fan croen 1 lemwn 1 llwy de o bupur cayenne 1 wy, wedi'i guro ychydig o flawd plaen I'r saws 1 llwy fwrdd o olew a 15g o fenyn heb ei halltu 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fan iawn 150ml o seidr neu win gwyn o Gymru 2 lwy fwrdd o hufen sur Cymreig 75g o gocos wedi'u coginio 1 llwy fwrdd fawr o fara lawr Dull 01 Cyfunwch y cig cranc, y sibols, y briwsion bara, y persli, y lemwn a'r cayenne mewn powlen gyda phinsiad o halen y mor.
Cider Hard Cider Apple Wine Apfelwein Apfelmost Ebbe1woi Viez Saurer Most Sidra Cidre Sider Chistr Sagardo Most Chicha de Manzana Pomada Vin Ed Pom Ice Cider Apple Vinegar Seidr Apfelwein Viez Sagardo Hard Cider
Hefyd yn nhawelwch muriau Abaty Tyndyrn cawn rys[sz]it o sgalopiaid a saws yn defnyddio seidr lleol.
Other rare drinks are draught perry and cider, made by award-winning Troggi Seidr in Shirenewton, Monmouthshire.
Mae'n cyfuno cyflasau suddlon y cig gyda melyster seidr traddodiadol Cymreig ac afalau.
Wel, oes, mae 'na gryn dipyn o boteli a chaniau seidr yn cael eu hyfed yn y Pentre ieuenctid yn Llanelwedd, ond nid ffermwyr ifainc yn unig sy'n yfed gormod o unedau mewn gwyliau felly.
Ar gyfer 4 | Paratoi 15 munud | Coginio 10 munud Cynhwysion 250g o gig cranc Bae Ceredigion 3 sibolsyn, wedi'u sleisio'n denau 6 llwy fwrdd o friwsion bara ffres 2 llwy fwrdd o bersli ffres, wedi'i dorri'n fan croen 1 lemwn 1 llwy de o bupur cayenne 1 wy, wedi'i guro ychydig o flawd plaen I'r saws 1 llwy fwrdd o olew a 15g o fenyn heb ei halltu 2 sialotsyn, wedi'u torri'n fan iawn 150ml o seidr neu win gwyn o Gymru 2 lwy fwrdd o hufen sur Cymreig 75g o gocos wedi'u coginio 1 llwy fwrdd fawr o fara lawr Dull 01 Cyfunwch y cig cranc, y sibols, y briwsion bara, y persli, y lemwn a'r cayenne mewn powlen gyda phinsiad o halen y mor.
A dyma ganfod fod bricyll a finag seidr yn bethau dychrynllyd o ddrud, heb son am geirios y wern (cranberries).
Ond mi fydd bob math o bethau eraill yn digwydd ar y diwrnod gan gynnwys adeiladu melinau gwynt, ras falwod, dosbarth meistr gyda Sioned Rowlands, rhannu tips garddio, blasu seidr, a gwneud tai adar.
Ac alla i ddim dychmygu beth fydd pen draw yr holl yfed gwin a seidr rhad y mae pobl yn ei wneud yn eu tai y dyddie hyn.