Selar


Also found in: Thesaurus, Wikipedia.
Related to Selar: Selar crumenophthalmus
ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonymsLegend:
Noun1.Selar - big-eyed scad
fish genus - any of various genus of fish
Carangidae, family Carangidae - large family of narrow-bodied marine food fishes with widely forked tails; chiefly of warm seas
bigeye scad, big-eyed scad, goggle-eye, Selar crumenophthalmus - of Atlantic coastal waters; commonly used for bait
References in periodicals archive ?
Selar Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth oedd lleoliad lansio'r gyfrol Llyfr Y Selar, a dim ond tua 25 oedd yn bresennol yn y stafell.
The session will feature David Hayward Evans, Chief, Global Philanthropy, UNICEF, and Sadia Khan, Chief Executive Officer, Selar Enterprises.
Dyma'r gan a rannwyd gannoedd o filoedd o weithiau ar Facebook, ond na chafodd unrhyw sylw gan wobrau'r Selar yn ei flwyddyn fawr, sydd hefyd yn dweud llawer.
Efecto de masa sobre estructura de linea media por lesion descrita con minimo desplazamiento menor de 10m; orbitas, region selar, paraselar y union craneo espinal sin lesiones.
Por otra parte, los xantogranulomas de la region selar son bastante infrecuentes, siendo considerados como una entidad propia por la OMS desde el ano 2000.
Tenders are invited for renovation work of rajkiya kanya high school selar kela, block-phulwaria, district - gopalganj
The winners will be filmed for the Ochr 1 programme on S4C and appear in Welsh magazine Y Selar and will receive a prize of PS1,000, with an additional PS100 available for the best musician.
Keichi Yamamoto speared a fish that we have identified as Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793), the bigeye scad (Fig.