sensiferous


Also found in: Medical.
Translations

sen·sif·er·ous

a. sensífero-a, que causa, transmite o conduce sensaciones.