References in periodicals archive ?
Wei Li (ID), Minjun Peng (ID), Yongkuo Liu, Shouyu Cheng, Nan Jiang (ID), and Hang Wang
Gufangbu pizhuan shouyu Shenyang budui gongchengbing mou bu siban guangrong chenghao "Lei Feng Ban"--Shenyang budui lingdao jiguang longzhong juxing mingming dahui [Department of Defence grants the glorious title of "Lei Feng Unit" to the Fourth Unit of the Shenyang Army Engineering Soldiers: Shenyang military leaders hold a naming ceremony].