showbiz

(redirected from Showbiz (disambiguation))

show biz

n. Informal
Show business.

show′-biz′, show′biz′ (shō′bĭz′) adj.
Translations

showbiz

[ˈʃəʊbɪz]
nshowbiz m
modif [lifestyle] → digne d'une vedette du showbiz; [stars, world] → du showbiz showbiz column, showbiz reportershowbiz column nrubrique f showbizshowbiz reporter n journaliste spécialisé dans le showbizshow business nshow-business m