Sicer

Si´cer


n.1.A strong drink; cider.
References in periodicals archive ?
Povzetek: V prispevku je prikazana uporaba rahle neuravnotezenosti pri kriticnih opravilih na sicer uravnotezenih opravilih tekocega traku.
Tenders are invited for Citizen Information Service on Efficiency and Renewables (SICER) to resolve inquiries from home users, about efficiency, renewable and the programs managed by the Institute.
Ne sicer zaradi primanjkljaja ustrezne opreme in prostorov, pac pa iz razloga, da akademska hierarhija in/ali drugi uradniki enostavno ne odobravajo taksnih raziskav, saj bi lahko prevrnile prevladujoco dogmo in favorizirane teorije ali celo ogrozile financiranje drugih projektov, ki jim predlagana raziskava nemara odvzame veljavo.
Tile glazes are produced in the Dammam factory by Sicer Arabia, a 60:40 joint venture between Future Ceramics and Italy's Sicer respectively.
(26.) Denzil Miller, Eugene Sabourenkov, and Natacha Sicer, "Unregulated Fishing: The Toothfish Experience," in M.
En vista de los buenos resultados, Artisoft establecia oficinas en Mexico y entrenaba al canal de la mano del Sicer de MPS.
Contract award notice: Service maintenance of computer applications; Lot 1; Application express, Back-office and sicer; Lot 2; Bi / intelligence and bi / objects / etl (
Nas pristop je iterativen, kar pomeni, da se ?elimo s kombinatoricnim ugotavljanjem cimbolj priblizati idealni resitvi, ki pa je sicer ne moremo doseci.
For glaze suppliers, we are joining hands with Colorobbia, Esmalglass and Sicer," he said.
Contract notice: maintenance service for computer applications: lot 1: aplication express, back office and sicer. lot 2: business intelligence and business objects / etl.
The first are highly ranked non-content words such as "pa, tudi, sicer, ter, nas" (but, also, otherwise, and, our), which most likely show the bias of [slWaC.sub.2] texts to antithetical and intensifying sentences, sentences with binding clause elements (adducing), and sentences which either (a) describe characteristics of the institution representing itself on the Web--"nasi programi, nasa spletna stran" (our programmes, our Web page); (b) establish a common communication circle [9, 6]--"nasa dezela, nasi plezalci" (our country, our climbers), or (c) include readers into a text--"nasa duhovna rast, nasa pot" (our spiritual growth, our path).
clena ZJN-3 si narocnik pridruje monost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na nacin, kot ga doloca ta clen in sicer v obsegu najvec 30 % predmetnega narocila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno narocilo.