Pembrokeshire

(redirected from Sir Benfro)
Also found in: Encyclopedia.

Pembrokeshire

(ˈpɛmbrʊkˌʃɪə; -ʃə)
n
(Placename) a county of SW Wales, on the Irish Sea and the Bristol Channel: formerly (1974–96) part of Dyfed: a hilly peninsula with a deeply indented coast: tourism, agriculture, oil refining. Administrative centre: Haverfordwest Pop: 116 300 (2003 est). Area: 1589 sq km (614 sq miles)

Pem•broke•shire

(ˈpɛm brʊkˌʃɪər, -ʃər, -broʊk-)

n.
a historic county in Dyfed, in SW Wales. Also called Pembroke.
References in periodicals archive ?
Rwyf newydd fod yn edrych ar, a sgwennu am, siambr gladdu o'r enw Bedd yr Afanc ger Brynberain yn Sir Benfro.
Mae paentiad godidog ohono yn Llys y Goron Caerfyrddin, cofeb i'w anrhydeddu yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd a strydoedd ledled y byd wedi'u henwi ar ol y gwr o Sir Benfro.
Hefyd ar y rhaglen, y gorau o bencampwriaeth Rali MotoCross Seicar Ewrop o Shobdon, a Rali Cwm Nedd lle bydd y cyn pencampwr byd Juha Kankkunen a''r Cymro Nicky Grist yn brwydro yn erbyn cyn pencampwr Prydain David Llewellin o Sir Benfro.
Sir Benfro Bakery has gone from start-up to award winner in just nine months, after owner Kevin Reeve was crowned Welsh Baker of the Year at the recent Welsh National Baking Exhibition.
Mae paentiad godidog ohono yn Llys y Goron Caerfyrddin a chofgolofn iddo yn y dre', cofeb i'w anrhydeddu yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd a strydoedd ledled y byd wedi'u henwi ar ol y gwr o Sir Benfro.
Yn y rhaglen gyntaf o dair, mae Carwyn yn gadael sicrwydd cyfarwydd Porthmadog am arfordir Sir Benfro yn nhymor yr haf, gan ddibynnu ar ei sgiliau gwyllt grefft i hela a fforio am ei fwyd.
Yna ar y noson ganlynol, nos Iau, bydd Mari Grug a John Meredith yn SIOE ein tywys ar wibdaith o amgylch sioe amaethyddol boblogaidd arall ym mhen arall y wlad - Sioe Sir Benfro.
25pm) Heno ar S4C, Mari Grug a John Meredith sy''n cyflwyno uchafbwyntiau sioe Sir Benfro.
DYCHWELYD i Sir Benfro ddaru ni dros wyliau'r Pasg.
Yn Sir Benfro, mae brechu moch daear wedi digwydd dros y pedair mlynedd diwethaf gyda chostau o PS3.
Yna ar y noson ganlynol, nos Iau, bydd Mari Grug a John Meredith yn ein tywys ar wibdaith o amgylch sioe SIOE amaethyddol boblogaidd arall ym mhen arall y wlad - Sioe Sir Benfro.
Mae 'na bryder y bydd Cymru yn profi cyfnodau mwy dwys o law, llifogydd, a thywydd mwy eithafol, gyda gaeafau mwy gwlyb a mwyn ond hafau poeth a sych," meddai Siwan, sy'n wreiddiol o Drefdraeth, Sir Benfro.