Monmouthshire

(redirected from Sir Fynwy)
Also found in: Encyclopedia.

Monmouthshire

(ˈmɒnməθˌʃɪə; -ʃə)
n
(Placename) a county of E Wales: administratively part of England for three centuries (until 1830); mainly absorbed into the county of Gwent in 1974; reinstated with reduced boundaries in 1996: chiefly agricultural, with the Black Mountains in the N. Administrative centre: Cwmbran. Pop: 86 200 (2003 est). Area: 851 sq km (329 sq miles)

Mon•mouth•shire

(ˈmɒn məθˌʃɪər, -ʃər)

n.
a historic county in E Wales, now part of Gwent, Mid Glamorgan, and South Glamorgan.
Also called Monmouth.
References in periodicals archive ?
Dyma'r ail flwyddyn i Steffan ymuno a thim cyflwyno'r Eisteddfod Genedlaethol yn dilyn ei fedydd tan yn Eisteddfod Sir Fynwy a'r cyffiniau y llynedd.
Mwy o'r Babell Len S4C, 10pm Fe fydd y rhifyn hwn o'r gyfres yn canolbwyntio ar gystadleuaeth Ymryson y Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy.
Mae hyn yn golygu y gellwch gerdded 870 milltir o amgylch arfordir Cymru o ffin Cymru yn Saltney (morfa hallt ydi'r ystyr mae'n debyg), Sir y Fflint i lawr i Gas-gwent yn Sir Fynwy.
Steffan, o Bentre Berw, Ynys Mon oedd enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau y llynedd.
ROEDD Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn un go brysur i'r Prifardd Guto Dafydd o Bwllheli.
Mae'r rhestr o'i gweithredoedd yn ddiddiwedd, a hithau o dras aristocrataidd Seisnig," meddai Ffion Hague am Arglwyddes ystd Llanofer, Sir Fynwy.
DYDD MAWRTH MWY O'R BABELL LEN S4C, 10PM RHIFYN yn canolbwyntio ar Ymryson y Beirdd Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy.
Eisteddfod Genedlaethol 2016 S4C, 10am Ymunwch a'r criw ar ddiwrnod olaf Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau i fwynhau'r grwp offerynnol agored, yr unawdau cerdd dant, yr hen ganiadau ynghyd ag araith Llywydd yr Eisteddfod, Dr Elin Jones.
Roedden nhw'n cael cyfle i ymweld a rhai o fannau diddorol Sir Fynwy, ac wrth eu boddau.
All the above events are chronicled, are Daley's attempts to hone his diving skills with help from his new coach, Jane Figueiredo, who has already overseen his gold medal-winning success at the most recent World and European Eisteddfod Genedlaethol 2016 S4C o 10am Heddiw ar S4C, gallwch chi fwynhau holl hwyl a chystadlu diwrnod cyfan cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2015.
Bydd y ddau hefyd yn ymweld -- chloddfa yn Sir Fynwy i ddysgu am archeolegydd arloesol oedd yn cloddio yng Nghymru ar yr un adeg ag yr oedd Howard Carter yn darganfod trysorau yn Yr Aifft.