Skilder

Skil´der


v. i.1.To beg; to pilfer; to skelder.
References in periodicals archive ?
En dan: "Nou maar goed, dis die spel wat ek gespeel het, die skilder wat deel wou wees van sy eie skilderye.
Heilna du Plooy is 'n skilder en digter in eie reg.
Die "interne faktore" wat die waarheidsillusie bepaal, kom neer op verteltegnieke wat 'n outeur kan aanwend om 'n soort "lifeness" (Wood 186-7) tot stand te laat kom, op soortgelyke wyse as wat 'n skilder die illusie van diepte op 'n plat vlak kan skep deur sommige voorwerpe groter en ander kleiner te skilder.
Die term konseptuele kuns (1) word in die visuele kunste dikwels gebruik as 'n sambreelterm vir 'n reeks onverwante kunsvorme wat nie binne die tradisionele kategoriee soos skilder, beeldhou en argitektuur inpas nie.
Vir Leonardo was die spieel die skilder se meester (vgl.
As 'n mens Breytenbach se lang loopbaan as digter en skilder oorskou, kom die vraag onvermydelik op waarom hy hom so laat in sy skrywersloopbaan tot die verhoogkuns gewend het, maar Viljoen stel juis dat dit nie vreemd is nie: "Die teater bied aan hom die geleentheid om sy vaardigheid met die digterlike woord te kombineer met sy verbeeldingrykheid as visuele kunstenaar op 'n manier wat deur 'n regisseur en spelers verder geneem kan word om die teaterervaring te skep" (197).
carpaccio (Italiaanse voorgereg van dun stukkies rou beesvleis of vis) Genoem na die Italiaanse skilder, Vittore Carpaccio (c.
Met verwysing na die laaste twee selfportrette van die skilder Rembrandt, besef die spreker dat al wat hierdie skilderye oordra, is "verdigte verdriet wat na buite staar".
Te fasiel is die teenstelling in die gedig "Reisigers" waarin die wereld van Piaf en Sartre vergelyk word met die Afrika-ervaring, terwyl 'n gedig soos "Oortree" 'n ander perspektief gee op skilder.
Om te skilder met woorde is 'n wesenstrek van Van hee se werk.
Hy praat van sy liefde "vir besonderhede" en beskou dit as essensieel dat 'n skrywer, net soos 'n skilder, sy oe goed moet kan gebruik: "So kom hy (die skrywer--HdP) deur die werklikheid, en nie deur boeke nie, by die kuns" (Van den Heever, 1947:173).