Slazy

Related to Slazy: lazy Susan

Sla´zy

    (slā´zŷ)
a.1.See Sleazy.